Advokáti z kanceláře Boies Schiller Flexner LLP podali v New Yorku upravenou žalobu na Radovana Vítka a spol.

NEW YORK, 27. listopadu 2019 – Upravená žaloba rozšiřuje počet žalovaných o dalších devět nových žalovaných, včetně Rothschild & Co., a obsahuje nové podrobnosti z dříve neveřejné zprávy evropského regulačního orgánu. Zajišťovací fond se sídlem v USA, Kingstown Capital Management, L.P., Investhold Ltd. a jejich přidružené subjekty podaly první upravenou a rozšířenou žalobu proti českému realitnímu magnátovi Radovanovi Vítkovi a dalším. Upravená stížnost podaná 22. listopadu u Okresního soudu USA pro jižní okres New York uvádí mimo jiné nová fakta, která vyšla najevo ve zprávě lucemburského finančního regulátora.

Mezi nové obžalované patří Martin Němeček, generální ředitel obžalovaného CPI PG a dlouholetý zaměstnanec Radovana Vítka; Rothschild & Co., finanční poradce společnosti Orco Property Group, o kterém se žalobci nedávno dozvěděli, že současně pracovali pro Vítka a Jean-Francois Otta v souvislosti s jejich plány převzít kontrolu nad společností Orco a dále několika dalších společností a jejich skutečných vlastníků, kteří tajně spolupracovali s Vítkem na získání kontroly nad Orcem, přičemž financování tohoto schématu bylo poskytováno J&T Bankou a J&T Finance Group.

Mnoho nových tvrzení v pozměněné stížnosti pochází z dříve neveřejné zprávy lucemburského finančního regulátora z roku 2017, známého jako Komise de Surveillance du Secteur Financier (dále jen „CSSF“). V této zprávě CSSF učinil podrobná zjištění o protiprávním jednání Vítka a dalších, včetně toho, že:

  • Vítek a Ott porušili alespoň tři evropské a lucemburské zákony: zákon o nabídkách převzetí (který vyžaduje, aby každá osoba nebo subjekt, který získá kontrolu nad více než 33,33% společnosti, musí podat nabídku ke koupi všech ostatních nesplacených akcií), zákon o transparentnosti (který vyžaduje, aby kdokoli získal více než 5%, zveřejnil informace, a zákon o zneužívání trhu (ten zakazuje nezákonné obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem).
  • Společnost Rothschild & Co. byla do celé skutečnosti společností Orco Property Group s cílem prozkoumat strategické způsoby získávání finančních prostředků a později prodeje aktiv společnosti. V době, kdy správní rada Orco Property Group vybrala Rothschild jako svého poradce, Vítek, Ott a Rothschild neprozradily skutečnost, že Rothschild již pracoval pro Vítka a Otta, což jim pomohlo tajně nabývat akcie Orco Property Group prostřednictvím prázdných společností a účastí na tajných setkáních s Vítkem a Ottem před zasedáním představenstva. (Pozměněná žaloba, body 92–93, 105, 121, 237–243, 277, 279, 332)
  • J&T Banka poskytla financování ve výši desítek milionů eur subjektu, který vlastní Lumír Šafránek, blízký osobní přítel advokáta, který zastupuje Radovana Vítka. Šafránek je registrovaným soukromým vyšetřovatelem bez zjevných zkušeností s vyšetřováním v oblasti realit. Nicméně J&T Banka mu poskytla financování ve výši desítek milionů EUR, přičemž mu nikdy nepřiřadila manažera vztahů s klienty. J&T Banka sdělila CSSF, že nemá žádné dokumenty týkající se založení jakékoliv skutečnosti o Šafránkovi v bance. Jak tvrdí žalobci ve změněné žalobě: „Nejedná se o znaky legitimního bankovního vztahu,“ (pozměněná žaloba, body 284–289, 449).
  • J&T Banka měla úzké vazby na nové obžalované, těmi jsou Egnaro Investments Limited, LCE Company Limited a Levos Limited – společnosti se sídlem na Kypru. Ty všechny dříve vlastnila J&T Finance Group. U těchto subjektů CSSF dohledal, že spolupracovaly s Vítkem na převzetí kontroly nad Orcem a ten ho v konečném důsledku získal za výrazně nižší cenu, než jaká byla reálná hodnota. Každý z těchto subjektů získal v Orco méně než 2,5% podíl, především ve snaze vyhnout se zákonnému zveřejnění svého vlastnického podílu, což pomohlo skrýt Vítkovu kontrolu nad Orcem před Kingstown Capital. (Pozměněná žaloba, body 169–170, 446-447).

Kromě těchto nových tvrzení obsahuje změněná žaloba také další informace o propojení Vítka se Spojenými státy, včetně jeho využívání a vlastnictví subjektů USA k spáchání tohoto podvodu proti žalobcům. Pozměněná stížnost vychází z toho, že Elypse Holding LLC, Mandragora Holding LLC, Axiom Holding LLC a Justsay Holding LLC uváděli Vítka jako člena společnosti a všechny tyto subjekty byli registovány ve Washingtonu, DC a navíc každý z nich měl svého registrovaného agenta se sídlem ve Washingtonu, DC (Pozměněná žaloba, body 67–72).

To je navíc v rozporu s Vítkovým prohlášením, podepsaným pod hrozbou trestu za křivou přísahu a podaným u soudu USA, v němž tvrdil, že ve Spojených státech nikdy neobchodoval. (Viz Kingstown Capital Management, LP v. Vitek, případ č. 19-cv-03170, dokument č. 74: „V současné době ani nikdy jsem nevykonával žádné obchodní činnosti v New Yorku ani kdekoli ve Spojených státech.“).

Matthew L. Schwartz, partner společnosti Boies Schiller Flexner, který zastupuje žalobce, řekl:

„Dříve neveřejná zpráva lucemburského finančního regulačního orgánu je děsivým obviněním Vítka a potvrzuje jeho zapojení do nezákonné činnosti, což je podrobně zdokumentováno v celé změněné žalobě. Upravená žaloba obsahuje ucelený obrázek o chování obžalovaných, které přímo poškodilo společnost Kingstown Capital a Investhold. Zatímco obžalovaní jistě předloží procedurální argumenty, aby se pokusili vyhnout se slyšení o meritu věci, kde budou muset odpovědět na několik velmi těžkých otázek, my se těšíme na možnost předložení našich důkazů porotě.“