Neúspěšnost u maturity z matematiky je mnohem nižší, než tvrdil ministr školství v Poslanecké sněmovně

Dovoluji si Vás upozornit na velmi nepřesnou informaci, kterou sdělil ministr školství Robert Plaga poslancům při posledním projednávání novely školského zákona ohledně maturit. Ministr školství řekl v Poslanecké sněmovně, že neúspěšnost u maturit z matematiky činila 24 %, ale podle oficiálních statistik Cermatu činila čistá neúspěšnost prvomaturantů z matematiky v jarním termínu 2019 pouze 15,5 % a po opravném termínu na podzim 2019 to bylo 11,7 % (žáci mají přitom k dispozici ještě třetí termín, takže výsledný podíl nespěšných maturantů z matematiky bude nakonec výrazně nižší)…

Pro srovnání – čistá neúspěšnost prvomaturiantů z českého jazyka a literatury činila v jarním termínu 2019 16,2 % (tedy více než v matematice), z anglického jazyka 6,8 % a z německého jazyka 33,6 % (tedy mnohem více než v matematice). Hlavní příčinou je nesrovnatelně nastavená obtížnost zkoušek z jednotlivých maturitních předmětů na straně Cermatu… Absolutní neúspěšnost u maturit (počítá se po neúspěšném vyčerpání 3. pokusu nebo po uplynutí 5 leté lhůty pro třetí pokus) činí celkem pouhých 4,4 až 5,2 % v jednotlivých letech (počítá se ze všech předmětů).

Situace je tudíž mnohem lepší, než jaký obraz ohledně neúspěšnosti maturantů je veřejnosti předkládán.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga:

„Děkuji za slovo, pane předsedající. Těch věcí, na které bych mohl reagovat, je spousta. Ale mám jenom jednu minutu a 55 vteřin. Proto krátce a stručně. Nyní je zkouška dobrovolná. Zřejmě se tam hlásí ti, kteří si v matematice věří a neúspěšnost je kolem 24 procent. Tady člověk nemusí být expert, aby se zamyslel nad tím, že je něco špatně. V žádném případě nedovolím, abychom ukřižovali naše budoucí maturanty za několik let na něčem takovém, Kateřino Valachová.“

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039340.htm#r2

CERMAT: Maturitní zkouška 2013-2019

MATEMATIKA (od str. 35)

– Ve zkoušce z matematiky došlo v jarním ZO roku 2019 meziročně k výraznému poklesu neúspěšnosti – neuspělo 15,5 % prvomaturantů konajících zkoušku, což je o 6,3 p. b. méně než v roce 2018.
– Po podzimním ZO se výsledek dostal na úroveň 11,7 %, což je hodnota o 2,5 p. b. nižší než v roce 2018.
– Dívky vykazují v matematice tradičně vyšší míru neúspěšnosti než chlapci. Na jaře i na podzim 2019 byl rozdíl mezi chlapci a dívkami srovnatelný – na podzim činil 5,8 p. b. a na jaře 5,9 p. b.
– Celková čistá neúspěšnost se v jarním, resp. po podzimním ZO 2019 dostala poprvé, resp. podruhé pod úroveň, které dosahovala v roce 2013.
– Míra čisté neúspěšnosti meziročně poklesla ve všech typech škol, a to jak v jarním, tak i po podzimním ZO 2019

https://data.cermat.cz/files/files/2019/MZ1319_vysledky_jaro_jap_final.pdf

CERMAT: VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2018 A JEJÍ VÝVOJ OD ROKU 2011

2.3. Absolutní neúspěšnost (od str. 61)

„Mezi přihlášenými prvomaturanty z let 2011–2013 je 4,5 – 5,1 % těch, kteří již vyčerpali 3 pokusy pro složení MZ, nebo jim uplynula 5letá lhůta pro její dokončení (tzv. absolutně neúspěšní). Maturanti v letech 2014–2017 vykazují absolutní neúspěšnost mezi 4,4 – 5,2 %, přičemž u nich zatím nehraje roli efekt překročení 5 leté lhůty.“

https://data.cermat.cz/files/files/Zaverecne_zpravy/Zaverecna_zprava_CZVV_MZ2018.pdf