FN HK navrhla financování nové Kliniky infekčních nemocí. Chce, aby stát zaplatil 70 % ceny.

Hradec Králové, 6. února 2020 – tisková zpráva – Fakultní nemocnice v Hradci Králové podala na ministerstvo návrh, jak chce financovat výstavbu nové Kliniky infekčních nemocí v areálu FN HK za více než 600 milionů korun.  „Financování je vždy páteří každého projektu. O výstavbě kliniky jsem jako senátor a zároveň náměstek nemocnice vedl spoustu jednání na celostátní úrovni. Cílem je dostat výstavbu do finančních plánů tak, aby se stát na projektu za více než 600 milionů podílel zhruba ze 70-80 %,“ vysvětluje svou představu o financování výstavby kliniky senátor a lékařský náměstek FN HK prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.

Stávající Klinika infekčních nemocí pochází z 50.let minulého století a zcela zásadně již nevyhovuje standardům současné medicíny od záchodů na chodbě, přes velikost pokojů a jejich ergonomii až po zázemí pro lékaře. „V podaném návrhu zatím počítáme s tím, že by se stát na investici podílel minimálně ze 70 %. Mým cílem ale je, aby stát uhradil 80 %, o zbylých 20 % by se podělil rozpočet FN HK a rozpočet Královéhradeckého kraje. To jsou z mého pohledu přijatelné částky,“ vysvětluje svou představu o financování stavby senátor Jaroslav Malý. Seznam plánovaných investic doputoval na ministerstvo zdravotnictví ve středu 29. ledna a v nejbližší době bude požádáno o tzv. registraci, která by k výstavbě nové Kliniky infekčních nemocí představila podrobnosti. 

Budova by měla být postavena na pozemku v areálu FN HK, který byl původně určen pro výstavbu Kliniky tradiční čínské medicíny. Jde o severovýchodní roh areálu nemocnice mezi budovami Ústavu klinické imunologie a alergologie a Neurochirurgickou klinikou. Měl by mít tvar trojbokého hranolu se zaoblenými rohy a 8 patry. „Klinika infekčních nemocí je nyní jedinou infekční klinikou v celém Královéhradeckém kraji s více jak půl milionem spádových pacientů. Každý rok má 1300 – 1500 hospitalizovaných a 14 – 16 tisíc pacientů ambulantních. Z pohledu celého kraje jde tedy o zcela klíčové zařízení,“ doplňuje senátor Jaroslav Malý.

V současnosti je péče o hospitalizované pacienty poskytovaná na 5 lůžkách JIP, 9 intermediální péče, na 14 lůžkách oddělení pro děti a 19 lůžkách oddělení pro dospělé. Na klinice pracuje 10 lékařů, 31 sester a 15 pracovníků dalších kategorií. Mezi nejčastěji diagnostikovaná onemocnění patří neuroinfekce, akutní průjmová onemocnění, Lymská borelióza, virové hepatitidy, záněty kůže a měkkých tkání. Akutní ambulantní péče je zajišťována 24 hodin denně. Na klinice jsou dlouhodobě zavedeny specializované poradny: jaterní, infekce CNS, zoonózy, parazitární choroby, Lymská borelióza. Součástí kliniky je i AIDS centrum a Centrum očkování a cestovní medicíny. Klinika je také zapojena do mezinárodních multicentrických studií týkajících se léčby chronických virových hepatitid, infekcí kůže, léčby těžkých forem chřipky a nových očkování proti přenosným nemocem.