Nárok na kompenzační pomůcky má nově širší skupina zdravotně postižených

Praha, 3. 3. 2020 – tisková zpráva – V neděli vstoupila v platnost změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Na příspěvek na kompenzační pomůcky nově mají nárok také lidé, u kterých je omezená hybnost až sekundárním projevem. Jde například o lidi s onemocněním srdce nebo plic. „Lékaři po této změně dlouho volali. Lidé s těžkým onemocněním srdce, plic a cév jsou mnohdy ve stavu, kdy mají problém opustit byt,“ říká profesor interní medicíny a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc, který zákon v loňském roce podporoval na půdě Senátu.

Takto postižení lidé mají podle této normy nárok například na plný příspěvek na nákup automobilu, což nově platí také pro handicapované s vyššími příjmy. Takovými se myslí až šestnáctinásobek životního minima, což odpovídá příjmu do zhruba 54 tisíc korun. 

Změnu zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které se na půdě Parlamentu přezdívalo “srdce, plíce, cévy”, iniciovala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky. Zákon rozšiřuje spektrum diagnóz právě o lidi, kteří nemají těžké postižení nosného nebo pohybového aparátu.

„Konkrétně jde například o těžkou plicní nemoc, která vede k potřebě léčby kyslíkem, dále jde například o těžkou aterosklerózu tepen dolních končetin, kde není možné provést zachraňující chirurgický zákrok nebo o závažné srdeční selhání, kdy pacient už není schopen se sám o sebe postarat,“ vysvětluje Jaroslav Malý.

I tito pacienti by tak měli mít nárok na příspěvek třeba na invalidní vozík. Stále ovšem bude platit, že minimálně 10 % ceny kompenzační pomůcky si pacient hradí sám. Do výčtu onemocnění, která rozšiřují spektrum osob s nárokem na příspěvek na kompenzační pomůcky, byly zařazeny ještě pacienti bez obou horních končetin. 

Novela zákona také zvyšuje koeficient pro přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla. Ze dosavadního osminásobku zvyšuje hranici na šestnáctinásobek životního minima společně posuzovaných osob. Hranice se tak posouvá z příjmu 27.280 Kč měsíčně na 54.560 Kč měsíčně. „Toto je podpora především pro lidi, kteří jsou navzdory svému hendikepu aktivní a vydělávají si prací. Je dobře, že se jich nárok na státní příspěvek týká také,“ komentuje senátor Jaroslav Malý.

Seznam zdravotních postižení a nemocí, kterých se změna pravidel poskytování příspěvků týká:

 1. a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,
 2. b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,
 3. c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),
 4. d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,
 5. e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,
 6. f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,
 7. g) implantace dlouhodobých podpor oběhu,
 8. h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,
 9. i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,
 10. j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max ≤ 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,
 11. k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),
 12. l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).