Zalando, SAC a Higg Co představují nový standard udržitelnosti pro značky a maloobchodní prodejce

 

  • Spolupráce při měření dopadu environmentální a sociální udržitelnosti v módním průmyslu je nyní vzhledem ke koronavirové krizi, jíž odvětví čelí, důležitější než kdy dřív
  • Zalando je první platformou, která používá modul Higg BRM od organizace Sustainable Apparel Coalition (SAC) k zavedení povinného hodnocení udržitelnosti u svých privátních i partnerských značek
  • Tato iniciativa posouvá celé odvětví blíže systému standardizovaného měření, které přispívá k smysluplnému a trvalému zlepšování

2020-05-28 09_16_59-Window

 

San Francisco / Berlín, 28. května 2020 // Společnost Zalando, organizace Sustainable Apparel Coalition (SAC) a společnost Higg Co dnes oznámily novou spolupráci, jež má urychlit zavedení globálního standardu udržitelnosti v módním průmyslu. Zalando je první platformou, která používá aktualizovanou verzi modulu Higg BRM (Higg Brand & Retail Module) od SAC k zavedení povinného hodnocení udržitelnosti u značek prodávaných na své platformě. V rámci tohoto projektu, jenž má přispět ke změně v celém odvětví, shromáždí Zalando od svých partnerských značek srovnatelné údaje o udržitelnosti, které mají přispět k pochopení individuálních i společných problémů v tomto odvětví. Údaje získané prostřednictvím modulu Higg BRM pomůžou společnosti Zalando rozpoznat trendy a prozkoumat řešení vedoucí ke smysluplnému a trvalému zlepšení ve spolupráci s jejími partnerskými značkami.

Higg BRM je nástroj, který značkám a maloobchodním prodejcům nabízí komplexní způsob posouzení toho, jak si vedou při naplňování etických a environmentálních parametrů, jako jsou lidská práva, spravedlivé mzdy nebo emise CO2. Uživatelé mohou na základě dosažených výsledků upravit svoje priority v oblasti udržitelnosti. Všichni členové SAC z řad módních značek a maloobchodních prodejců oblečení začnou Higg BRM postupně používat k měření svých výsledků v oblasti udržitelnosti a dosaženého pokroku. Oděvní průmysl tedy bude mít možnost porovnávat udržitelnost na úrovni jednotlivých značek. 

„Jako přední evropská online platforma pro módu a životní styl chceme jít příkladem, být průkopníkem a spolu s našimi partnery zvolit cestu, jež přispívá k řešení nejdůležitějších problémů současnosti – změny klimatu, využívání zdrojů a práv pracujících. V rámci naší strategie udržitelnosti nazvané do.MORE jsme u našich partnerských značek zavedli povinné hodnocení na základě etických parametrů a kritérií v oblasti udržitelnosti. Higg BRM nám pomůže dosáhnout našeho cíle, jímž je průběžně zvyšovat etické standardy a do roku 2023 pracovat pouze s partnery, kteří je splňují,“ říká Kate Heiny, ředitelka udržitelnosti v Zalando. 

„Rozhodnutí společnosti Zalando vyžadovat od partnerských značek, aby používaly Higg BRM, bude katalyzátorem a pobídne celé odvětví k zavedení standardního systému pro měření udržitelnosti. Tímto způsobem můžeme dosáhnout trvalé změny,“ uvádí Amina Razvi, ředitelka SAC.

„Udržitelnost“ je komplexní pojem. Je obtížné ji definovat a ještě obtížnější ji pochopit. Na trhu jsou stovky osvědčení, štítků a iniciativ a je nejasné, kde udržitelnost začíná a kde končí. Jednotlivé značky a maloobchodní prodejci mají vlastní hodnocení a různé cíle. Odvětví chybí společná metoda měření výsledků v oblasti udržitelnosti. Z iniciativy SAC v roce 2019 vznikla jako samostatný subjekt technologická společnost Higg Co, aby tento nedostatek vyřešila a rozvíjela technologii, z níž vychází Higg index a soubor odvětvových nástrojů, včetně Higg BRM. Cílem je počínaje módním průmyslem přispět k rychlejšímu dosažení udržitelnosti globálního dodavatelského řetězce. Higg Co ve spolupráci se Zalando podporuje společnost Zalando a její partnery při zavádění modulu Higg BRM. 

SAC je významným sdružením, jež se zabývá udržitelností v oděvním, obuvnickém a textilním průmyslu. SAC má 250 členů z celého světa, kteří spolupracují na vytváření Higg indexu, souboru pěti nástrojů v oblasti udržitelnosti, které hodnotí sociální a environmentální udržitelnost, určují oblasti, kde je prostor ke zlepšení, a umožňují dosáhnout environmentální a sociální transparentnosti, kterou spotřebitelé vyžadují. Společnost Higg Co vyvíjí technologickou platformu, kterou Higg index využívá. 

O společnosti Zalando

Zalando (https://corporate.zalando.com) je přední evropská módní a lifestyle online platforma, založená v Berlíně v roce 2008. Našich více než 32 milionů aktivních zákazníků na 17 trzích oblékáme od hlavy až k patě: od oblečení, obuvi, doplňků až po beauty produkty. Do našeho sortimentu mezinárodních značek patří jak světoznámá jména, tak místní labely. Platforma Zalando platí za ultimátní destinaci přinášející inspiraci, inovaci a interakci ve světě módy. Jako nejvíce trendy technologická společnost v Evropě vytrvale pracujeme na nalezení digitálních řešení pro každý aspekt cesty k módě: pro zákazníky, obchodní partnery a každého, kdo hraje klíčovou roli v příběhu firmy. Naším cílem je, aby platforma byla prvním místem, kam zákazníci zamíří, když pomyslí na módu – tzv. startin

O sdružení Sustainable Apparel Coalition

Organizace Sustainable Apparel Coalition (SAC) působí v celém odvětví a sdružuje více než 250 předních oděvních, obuvnických a textilních značek, prodejců, dodavatelů, poskytovatelů služeb, obchodních sdružení, neziskových organizací, nevládních organizací a akademických institucí, jež podporují sociální spravedlnost v globálním hodnotovém řetězci a usilují o omezení dopadu výrobků na životní prostředí. Zapojením velkého počtu zúčastněných stran SAC usiluje o to, aby odvětví přijalo za svoji sdílenou vizi udržitelnosti vycházející ze společného přístupu k měření a hodnocení udržitelnosti oděvů, obuvi a textilních výrobků. Tento přístup má poukázat na prioritní oblasti, kde je potřeba přijmout opatření a kde se nacházejí příležitosti k technologickým inovacím. Sdružení SAC vzniklo jako nezisková organizace podle § 501 písm. c) odst. 6 daňového zákoníku Spojených států amerických a v roce 2011 představilo průlomový soubor nástrojů označovaný jako Higg index. V květnu 2019 organizace SAC přesunula technologickou platformu Higg indexu do nově založené společnosti Higg Co. Více informací najdete na adrese www.apparelcoalition.org

O společnosti Higg Co

Technologická společnost Higg Co byla založena v roce 2019 a jejím cílem je poskytovat, zavádět a podporovat nástroje pro jednotné měření udržitelnosti ve spotřebním průmyslu a prvním takovým nástrojem je Higg index. Higg index původně vyvinula organizace Sustainable Apparel Coalition (SAC) a jedná se o soubor nástrojů umožňující značkám, maloobchodním prodejcům a závodům všech velikostí a v jakékoliv fázi na cestě k udržitelnosti přesně měřit a hodnotit výsledky firmy nebo výrobku v oblasti udržitelnosti. Higg index nabízí ucelený přehled, který podnikům pomáhá zavádět smysluplná zlepšení, jež chrání životní prostředí, pracovní podmínky dělníků ve výrobních závodech i jednotlivé komunity. Více informací najdete na adrese www.higg.com