Boj s koronavirem: Rheinmetall získal velkou zakázku na výrobu respirátorů

Společnost pomáhá chránit veřejné zdraví v krizových situacích

Společnost Rheinmetall získala další významnou zakázku na osobní ochranné prostředky pro zdravotnický personál a poskytovatele péče v první linii. Německé federální orgány s odborníkem na bezpečnost a mobilitu se sídlem v Düsseldorfu uzavřely smlouvu o dodávce osobních ochranných prostředků (OOP) v hodnotě přibližně 16 milionů eur. Objednávka, která byla potvrzená v červenci, zahrnuje respirátory různých typů a ochranné obleky, brýle a rukavice.

Od začátku koronavirové krize Rheinmetall pomáhá zmírňovat nedostatek naléhavě potřebných ochranných prostředků. High-tech skupina doposud dodala vládním agenturám a orgánům veřejné správy přibližně dvacet nákladních vozidel s ochrannými prostředky, zejména respirátory FFP-2 a chirurgickými rouškami. Rheinmetall očekává, že v roce 2020 dosáhnou jeho tržby za prodej osobních ochranných prostředků v rámci celé skupiny 100 milionů eur.

Díky svému globálnímu dosahu a přítomnosti ve více než třiceti zemích, včetně Číny, disponuje Rheinmetall silnou průmyslovou sítí a snadným přístupem k spolehlivým dodavatelům produktů, jež splňují nejpřísnější lékařské standardy.

Velmi si vážíme důvěry, kterou nám německé úřady projevují v tomto nanejvýš senzitivním odvětví. Na zákazníky z veřejného sektoru pozitivně zapůsobila naše schopnost obstarat pod časovým tlakem velké množství vysoce kvalitních ochranných prostředků, zařídit jejich potřebnou certifikaci a zvládnout komplexní logistiku,“ uvedl předseda představenstva společnosti Rheinmetall AG Armin Papperger.

Vzhledem k tomu, že je v Německu stále vysoká poptávka po OOP, německá vláda nyní se společností Rheinmetall uzavřela exkluzivní rámcovou smlouvu na dodávku milionů položek vybavení pro zdravotníky. Díky tomu se Rheinmetall stal jedním z hlavních německých dodavatelů OOP. První čerpání z této smlouvy ve výši přibližně 16 milionů eur už proběhne na základě rámcové smlouvy.

Rheinmetall je navíc připraven a ochoten kdykoli reagovat na poptávku po menším množství OOP, které se mohou náhle objevit na regionální úrovni. Například v červnu byla společnost Rheinmetall schopna zareagovat ve velmi krátké době na naléhavou žádost místní správy v Severním Porýní-Vestfálsku v důsledku výskytu akutních případů koronaviru. Může se jednat o doposud nejrychlejší objednávku Rheinmetall vůbec. Během několika hodin od obdržení poptávky Rheinmetall připravil podrobnou nabídku. O několik minut později již vystavil příslušný orgán místní správy objednávku. Díky tomu mohly být stovky osob ve velmi krátké době vybaveny ochranným oděvem a respirátory tak, aby nebyly vystaveny zbytečným rizikům.

Jak říká Armin Papperger: „Chráníme lidi, kteří chrání nás všechny ostatní. A to zcela jistě platí i pro osobní ochranné prostředky. Těší nás, že v této oblasti můžeme podat pomocnou ruku s tím, že naše efektivita prospěje tam, kde je to nejvíce potřeba. Díky našemu vysoce motivovanému týmu jsme schopni dodávat produkty OOP, kdykoli bude potřeba, – ať už půjde o reakci na nouzovou situaci, anebo rozsáhlé dodávky vyčleněné pro strategické rezervy.“ 

Seznam výzev spojených se zajišťováním OOP je dnes rozsáhlý. Řadí se mezi ně pokračující silná poptávka po výrobcích vyráběných v Číně a tvrdá konkurence v oblasti letecké nákladní dopravy, dále pak otázky týkající se způsobů platby a certifikace, nebezpečných přepravních tras, komplikovaných dovozních formalit a potřeby spolehlivé kontroly kvality. Kromě toho je aktuální otázka rozlišování mezi legitimními a spolehlivými výrobci v Asii a jinde a těmi, kteří nejsou způsobilí nebo schopní plnit své závazky.