Diverzita se stává neodmyslitelnou součástí českého IT, bez jasné strategie ale může firmu poškodit

(Praha, 10. 11. 2020) Rozličnost pracovních týmů co do pohlaví, národnosti, náboženství či třeba sexuální orientace je v tuzemsku stále častěji skloňovaným tématem. Zatímco startupy s ní často počítají již při svém vzniku, velké firmy mnohdy toto téma zahrnují do firemní kultury za pochodu. Různorodé složení týmů může firmám přinést řadu potenciálních benefitů. Pokud však diverzitu adoptují bez jasné strategie a vhodné komunikace mezi zaměstnanci, riskují potenciální konflikt i negativní reputaci.

„Rozhodně je vidět rozdíl mezi ryze českými IT firmami a těmi zahraničními s pobočkou u nás. Zatímco u mezinárodních je otázka diverzity často samozřejmostí, velké české firmy se jí zabývají jen zřídka, nebo o ní veřejně nemluví,“ vysvětluje Zuzana Brožová, technical recruiter ve společnosti Nymble zaměřené na nábor IT profesionálů. Lépe jsou na tom podle ní české startupy, kde však vidí riziko, že se z diverzity stává nadužívané slovo. Za příčinu považuje fakt, že české firmy tento trend přejímají od úspěšných zahraničních firem v očekávání, že jim přinese dobré PR a výhody pro tým. „Je-li však takový přístup tendenční nebo špatně odkomunikovaný, firmě přinese spíše individualizaci a vnitřní konflikty. Tedy pravý opak toho, co je cílem diverzity.“

O důležitosti adresovat ve firmě téma různorodosti vypovídá i proměna samotného IT sektoru. Za posledních deset let vznikla například řada rolí s více sociálním rozměrem jako UX designér či produktový manažer, které mají velkou oblibu mezi ženami. Zároveň v českých firmách probíhá poslední roky přechod na agilní metodiku vývoje, která vyžaduje mnohem větší dynamiku, rychlost a komunikaci. „Česká republika je hodně neutrální. Tuzemské firmy mají dobrou pozici balancovat obě strany kulturních rozdílů, vytvářet možnosti a inkluzivní prostředí. Možná i proto je ČR poměrně žádaná lokalita pro stavbu IT poboček mezinárodních firem,“ dodává Brožová.

Kultura firmy by měla korespondovat s jejími hodnotami

Velký důraz na správné nastavení by mělo klást vedení zejména v případě mezinárodních týmů. V nich se totiž mohou mísit jednotlivci z kultur, které mezi sebou mají historicky komplikované vztahy. „V takových případech je namístě kultivace prostředí, kde k sobě lidé přistupují se vzájemným respektem a ochotou přijmout rozdílné názory. Klíčové přitom je, aby příkladem šli vedoucí pracovníci. Naším zákazníkem může být prakticky kdokoliv, a to by měl reflektovat i tým,“ popisuje benefity Martin Cízler, ředitel české pobočky platformy Omio, která vyhledává možnosti cestování napříč Evropou.

Jednou z hlavních předností firmy s různorodými týmy je její vyšší robustnost oproti prostředí, ve kterém je zastoupena jen úzká skupina názorů či perspektiv. „Mluvíme o vyšší imunitě vůči tunelovému vidění určité skupiny zaměstnanců. Navíc je taková firma odolnější vůči negativním vlivům zvenčí, dokáže lépe reagovat na změny v lidské společnosti a přeneseně poptávce,“ dodává Cízler. Podle něj rozličný kolektiv lépe porozumí očekáváním zákazníků a profituje z různých přístupů k řešení problémů a konfliktů, které se často mezi jednotlivými kulturami liší.

Na různorodost týmu je dobré myslet již při jeho sestavování. Měl by pokrýt nejen požadavky na technické znalosti, ale také být v symbióze po osobní stránce. „Všichni jsme v první řadě lidi se svými potřebami a limity. Týmy dáváme dohromady tak, aby pokrytím znalostí a schopností dobře zvládly splnit požadavky klientů a fungovaly spolu i lidsky. Normy třeba na počet žen v týmu nebo jiná podobná kritéria nemáme, život to pestře poskládá sám od sebe a přirozeně,“ vysvětluje Lenka Michalská z vývojářského studia Openwise.

Buď je to přirozenost, nebo prázdná slova

Přestože může diverzitní kultura přinést firmě řadu benefitů, neměly by firmy její zavedení brát na lehkou váhu a už vůbec ji nevnímat jen například z pohledu pohlaví. „Třeba přijímat ženy do IT týmu kvůli vyvážení genderového zastoupení může vést k představě, že rozhodly jiné kvality než odbornost. To by atmosféře v týmu moc nepomohlo,“ upozorňuje Michalská. Potřebu přistoupit k problematice individuálně potvrzuje i Veronika Vaško, HR site lead z Outreach Prague: „Často jsou prezentovány například kvóty bez většího kontextu, které navíc nemusí být pro dané prostředí relevantní. Diverzita by měla být popsána jako každý jiný aspekt firemní strategie, a stejně tak i důkladně promyšlena.“

V prvé řadě by si mělo vedení firmy vždy ujasnit, jak diverzitu ve své kultuře definuje a co od ní očekává. Od toho se pak totiž odvíjí aspekty jako firemní hodnoty, rozvoj pracovníků či programy podpory zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené. „Je ale potřeba si odpovědět, co pro firmu diverzita znamená, a to na všech úrovních, v každém rozhodnutí. Protože to není teoretická znalost, ale ‚living experience‘, kterou se buď podaří vybudovat, celá firma ji cítí a funguje přirozeně, nebo jsou to prázdná slova,“ uzavírá Vaško.

Více o Nymble.eu

Česká náborová agentura Nymble je partnerem technologických firem a startupů, které chtějí najít ty nejlepší kolegy do jejich týmů. Zajistí vhodné profesionály s velmi specifickým zaměřením, včetně jejich relokace na globální úrovni. Díky bohatým zkušenostem zakladatelů Václava Myšáka a Miroslava Vaška je agentura efektivním partnerem pro ambiciózní firmy, které chtějí růst – důkazem je přes 50 úspěšně realizovaných projektů pro klienty jako Skype, Twisto., Outreach či Alza.cz, v minulosti pak N26, Delivery Hero, iflix nebo Jumpshot.