Pedagogická komora: Vyjádření k postupnému otevírání škol od 18. 11. 2020

Z aktuálních statistik hygien nevyplývá, že by se epidemická situace výrazně zlepšila. Počet pozitivně testovaných neklesl pod 3 000 denně, což uváděl jako podmínku ministr Jan Hamáček, ale je třikrát vyšší. Vysoký je i podíl nakažených z celkového počtu testovaných. Příkladem mohou být mateřské školy, v nichž v průběhu října výrazně narostlo množství vyhlášených karantén kvůli nákaze koronavirem u učitelů nebo dětí. Hrozí, že se situace bude opakovat v případě otevřených základních škol.

Chybí jasný plán, jak budou školy postupně otevírány. Zveřejnit pouze datum otevření přípravných tříd, speciálních škol a prvních dvou ročníků ZŠ nestačí. Je třeba dobře nastavit podmínky pro postupné otevírání škol, aby během měsíce opět neskončily v karanténě. Vláda by měla zajistit pro pracovníky škol kvalitní roušky z nanomateriálů nebo respirátory, které je ochrání. Nelze vše nechat na zřizovatelích škol, tedy jednotlivých obcích, kterých je v případě ZŠ několik tisíc. Nákupy by měly probíhat centrálně. Pouhých 10 kusů čínských respirátorů, které školy obdržely v říjnu, je naprosto nedostačující.

Otevření pouze 1. a 2. ročníků základních škol výrazně zkomplikuje situaci v málotřídních školách, kterých je přibližně tisíc. V těchto školách se učí společně žáci prvního až pátého ročníku v jedné třídě. Učitel tak bude muset učit prezenčně prvňáky a druháky a zároveň distančně ostatní ročníky. Řada alternativních škol programově spojuje žáky prvního až do třetího ročníku do jedné třídy, například montessori nebo Začít spolu.

Současné ukvapené otevření základních škol nebylo projednáno s učiteli a řediteli škol. Nekomunikace ze strany vlády se zástupci největších školských organizací je bohužel trvalá.

Připojuji své vyjádření, které vyšlo jako součást rozhovoru pro web Vzdělávací služby:

„Já bych byl rád, kdyby Robert Plaga zřídil krizový tým složený ze zástupců největších školských spolků (školské odbory, Pedagogická komora, CZESHA…) a dalších organizací (například rodičů, studentů apod.). Ale pan ministr bohužel s nikým nekomunikuje. Na jeho opatřeních je vidět, že nebyla konzultována s učiteli z praxe. Myslím si, že největší brzdou pozitivních změn ve školství je přímo on. Premiér měl Roberta Plagu odvolat už na jaře, protože vůbec nezvládá krizové řízení ani komunikaci. Snad to udělá co nejdříve a přijde nový ministr, který bude komunikovat se všemi aktéry ve vzdělávání.“

https://www.vzdelavacisluzby.cz/mozaika-dne/blog/blog-156