Vacuumlabs pomáhá impact-tech startupu Doconomy omezit celosvětovou spotřebu oxidu uhličitého

Mezi zahraniční klienty globální vývojářské společnosti Vacuumlabs ze Slovenska patří švédský startup Doconomy. Ten se dostal do povědomí první kreditní kartou s uhlíkovým limitem – DO Black. Ve své misi vzdělávat spotřebitele i značky o jejich vlivu na tvorbu uhlíkové stopy a poskytovat jim vhodné digitální nástroje na její snížení pokračuje Doconomy i s dalším produktem – 2030 Calculator, na jehož vizi a vytvoření pracovali tech lídři a vývojáři z Vacuumlabs.

Po kreditní kartě Do Black, která dává sílu především spotřebitelům, Doconomy ve spolupráci s Vacuumlabs vytvořilo další produkt – 2030 Calculator. Jeho cílem je zvýšit transparentnost dopadu a demokratizaci rychlých a spolehlivých výpočtů uhlíkové stopy tvořeného produktu. Na oplátku poskytuje snadno dostupné a konzistentní výpočty, které umožňují označování všech produktů. Kalkulátor tím otevírá cestu výrobcům i spotřebitelům, aby se mohli podílet na potřebném  50% snížení emisí do roku 2030. Doconomy věří, že transparentnost spojená s uhlíkovou stopou ovlivní posun ve spotřebitelském chování, které vyústí ve vznik nových preferencí ke značkám. Zákazníci tak už nebudou porovnávat  produkty pouze na základě ceny a kvality, ale i na základě tvorby uhlíkové stopy a environmentálního přístupu. 

V minulosti využíváné LCA (Life Cycle Assessment) se ukázalo jako finančně a časově náročné. Několikatýdenní, cenově nákladný proces byl především překážkou pro malé a střední značky, které o transparentnost projevují největší zájem. 2030 Calculator přináší požadovanou změnu. K rychlému, několikaminutovému výpočtu uhlíkové stopy svých produktů jej může použít jakákoliv značka nebo výrobce. Zcela zdarma tak získá informace o emisích produktu či služby od jeho výroby, přes přepravu až do okamžiku prodeje, přičemž není vynechaná žádná část produktu – materiál, obal, doprava a také energie spotřebovaná ve výrobním procesu. 

Věřím, že produkty, na kterých naše týmy pracují, mohou měnit svět k lepšímu a zároveň ukazovat, že i když jsou peníze hybatelem všeho ve světě, můžeme změnit způsob, jakým je používáme. Proto pro nás spojení s Doconomy bylo jasnou volbou. 2030 Calculator zvládl tým našich tří vývojářů vytvořit za tři měsíce a už teď pracujeme s Doconomy na dalších produktech. Společnosti s tak jasnou vizí, a úmyslem dělat náš svět lepší, k sobě potřebují ty nejlepší vývojářské týmy na světě,“ říká Matej Ftáčnik, CXO Vacuumlabs. 

Doconomy, jakožto partner UNFCCC, uvádí tento nástroj jako součást jejich vzdělávacího globálního programu a zároveň je součástí zastřešujícího konceptu – Planet Loyalty, jehož cílem je upevnit označování produktů s uhlíkovou stopou jako základ pro vědomou spotřebu. Doconomy je na své cestě podporován nejen velkými značkami, např. Mastercard, ale i vládními organizacemi. Patricia Espinosa, výkonná tajemnice Rámcové dohody OSN o klimatických změnách, o projektu řekla: „Jsem moc ráda, že Calculator 2030 vznikl. Jsem šťastná, že inovace reagují na klimatické změny. Dává mi to víru, že tento boj stále můžeme vyhrát.

Doconomy svými produkty reaguje na Emission Gap Report, který v roce 2018 vydalo OSN a doporučuje v něm pro záchranu udržitelnosti a klimatu snížit produkci oxidu uhličitého o 50 %. Vzhledem k tomu, že více jak 60 % tvorby skleníkových plynů je spojené s lidskou spotřebou, rozhodlo se Doconomy vytvářet nástroje, které mohou pomoci spotřebitelům a výrobcům jít cestou udržitelnosti. 

Spuštěním 2030 Calculator, https://www.2030calculator.com/, chce Doconomy povzbudit a pozvat všechny společnosti a organizace k počítání jejich uhlíkové stopy, sdílení jejich dat a kolaboraci na vytváření toho nejpřesnějšího kalkulátoru CO2 emisí vytvářených produktů. 2030 Calculator je navíc poskytován zdarma.

Více informací o spolupráci mezi Vacuumlabs a Doconomy můžete najít v této Case study https://www.vacuumlabs.com/projects/doconomy_cs.


Dodatečné zdroje
Webové odkazdy
https://www.vacuumlabs.com/projects/doconomy_cs
https://vacuumlabs.com/
https://www.2030calculator.com/

https://planetloyalty.com/

Motion graphic, ”How it works”, 45 sek Eng:

https://vimeo.com/437255500/b05eceb166

Film, ”Brands testing The 2030 Calculator”, 01:55 min Eng:

https://vimeo.com/437257007/fc988ba096Grafika:

https://shwca.se/The_2030_Calculator_by_Doconomy_Press_imagesVacuumlabs

Vacuumlabs je globální vývojářská firma ze Slovenska, které pro své klienty v oblasti digitálníhobankovnictví a finančních služeb poskytuje komplexní poradenství, vývoj a design webových a mobilních aplikací. Od roku 2012 se společnost z Bratislavy rozrostla o více jak 250 talentů umístěných ve 4 zemích. Její portfolio tvoří zákazníci na trase San Francisco – Tokio. Jedním z klíčových klientů firmy je český prodejce letenek Kiwi nebo globální banka Standard Chartered.