V IT oborech se prosadí 70 % žen bez ohledu na gender. Boj o rovnost příležitostí tím ale nekončí

16. února 2021 – Technologické obory byly donedávna téměř výhradní doménou mužů. Časy se ale mění. Více než polovina žen (56 %) z IT firem nyní uvádí, že za poslední dva roky se rovnost pohlaví v jejich organizaci vylepšila a podle 70 % z nich nehrál gender při jejich přijímacím pohovoru tak důležitou roli jako jejich dovednosti a praxe. Taková změna za relativně krátkou dobu svědčí o pozitivních tendencích v celém odvětví. Ovšem nejnovější studie společnosti Kaspersky Jak jsme na tom? Vývoj postavení žen ve světě technologií (Where are we now? Understanding the evolution of women in technology) zároveň dokazuje, že pořád ještě existuje prostor pro zlepšení.  

Idea genderové rovnosti znamená mnohem víc, než že si lidé budou dávat přednost ve dveřích. Jde o celkové vnímání, cítění, stereotypy a příležitosti. Více než dvě třetiny žen (69 %) vnímá v tomto směru vývoj pozitivně – od samotného nástupu do své pracovní pozice cítí dostatek respektu ke svým názorům a postojům. Pozitivní efekt má i masivní nárůst práce z domova, k němuž došlo za uplynulý rok: 46 % žen se shoduje, že genderová rovnost v týmech při práci na dálku roste.   

Muži stále mají v IT oborech navrch 

Zpráva společnosti Kaspersky se zabývá širšími a dlouhodobými aspekty cesty ke genderové rovnosti a zevrubně reflektuje aktuální stav. Ode dneška je celý tento dokument k dispozici na samostatné webové stránce – https://wit.kaspersky.com. Navzdory globálním změnám k lepšímu ovšem více než třetina žen (38 %) tvrdí, že se k případné práci v technologickém oboru staví ostražitě, protože v něm pořád ještě pracuje příliš málo žen.   

Toto číslo je zdánlivě nízké, přesto dokazuje, že od současného postupného vylepšování k úplné rovnosti příležitostí musíme ještě ujít nějakou cestu. Svědčí o tom i skutečnost, že podle 44 % žen mají muži v technologických oborech rychlejší kariérní postup než ženy. Podobné procento žen (41 %) se domnívá, že by k lepšímu kariérnímu růstu přispěl rovnoměrnější podíl obou pohlaví v oboru. Zpráva v této souvislosti uvádí, že zastoupení žen v oboru ještě úplné rovnosti v příležitostech i v chování neodpovídá.   

Součástí výsledků průzkumu je i globální přehled, podle něhož má narovnávání příležitostí v různých regionech různé tempo. V Evropě se genderová vyváženost během posledních dvou let o něco zhoršila, v Severní Americe naopak nárůst práce z domova pomohl cestu k rovnosti urychlit. V Jižní Americe se ženy díky vzdělání v technologických oborech chovají a cítí stále sebevědoměji a mají více možností, v zemích asijsko-pacifického regionu se celková nepříznivá situace mění v důsledku dobrých a obecně známých příkladů.   

Aby bylo možné reflektovat pozitivní kariérní zkušenosti žen v celosvětovém měřítku, je zapotřebí zavést základní postupy a iniciativy na podporu kariérního růstu v technologických oborech. Mezi ně patří například podpora mentoringu nebo nejrůznějších stáží, díky nimž získají ženy další příležitosti a zkušenosti. Má-li ovšem převládnout přesvědčení, že technologické odvětví je pro ženy příznivým prostředím a vhodnou cestou k úspěchu, je nutné začít ještě podstatně dříve.  

Ženy je třeba motivovat již od školních lavic  

„Problematiku genderových stereotypů je nutno začít řešit dlouho před nástupem žen do práce. Už ve škole je zapotřebí podněcovat a podporovat zájem o informační technologie a další technologické obory. Společnost Kaspersky spolupracuje se základními školami v mnoha zemích celého světa, chceme tento zájem podporovat od nejranějšího věku a ukázat dětem, jak kariéra v technologickém oboru může vypadat. První krok novým směrem je vždycky nejtěžší. Když dívkám chybí podpůrné a přátelské prostředí, můžou mít v online komunitách nebo při běžném setkávání problém s hledáním spřízněných duší. Potřebují vidět, že lidé pracující v IT jsou úplně normální, mají různorodé dovednosti i schopnosti a každý v tomhle oboru může uspět,“ říká Noushin Shabab, vedoucí výzkumů zaměřených na bezpečnost v týmu Global Research & Analysis společnosti Kaspersky.  

Mnohé firmy po celém světě začínají také zavádět kvóty, které by měly rovnoměrnější zastoupení obou pohlaví na pracovišti zajistit institucionálně. Nejde jen o čísla – účelem kvót bývá podpořit i změnu chování a snížit výskyt sexismu, postarat se o to, aby se ženy častěji dostávaly do vedoucích pozic a vytvářet pozitivní modely a příklady kariérního růstu pro mladé ženy, které o nástupu do technologických oborů uvažují. Kvóty ovšem rozhodně nejsou jediným způsobem, jak podpořit současný trend a zajistit pro ženy v technologickém světě další pozitivní vývoj.   

Kvóty nestačí, je třeba jiný přístup personalistů  

„Známé rčení praví, že nemůžete být ničím, co nevidíte. Za poslední roky zesílilo volání po větším podílu žen v technologických oborech a IT. Kvóty jsou relativně snadným a rychlým řešením, ovšem v technologickém světě panuje jistá institucionální misogynie, jejíž vinou ani kvóty nedokážou odstranit genderovou nerovnost a pomoci ženám k většímu zastoupení ve vedoucích pozicích,“ vysvětluje dr. Ronda Zelezny, spoluzakladatelka a ředitelka společnosti Panoply Digital a členka komunity Ada’s List.   

„Kvóty tudíž nestačí, potřebujeme jít dál. Prvním doporučeným krokem je zavést nabírání zaměstnanců naslepo – tím odstraníme osobní preference a animozity při hledání talentů. Informace o genderu by tedy měly zmizet z přihlašovacích formulářů, jazyk inzerátů by se měl proměnit tak, aby z něj nebylo znát, že firma stojí hlavně o mužské zaměstnance, a výběr vhodných kandidátů by měly provádět smíšené týmy a komise, tedy nikoli jednotlivci,“ míní Zelezny. „Nejlepší je personalisty vyškolit tak, aby dokázali při přijímacím řízení jakoukoli zaujatost či předpojatost eliminovat, a případně zavést inteligentní algoritmy vytvořené smíšenými týmy, které mohou při výběru kandidátů na pracovní místa pomoci,“ dodává.  

Další informace o současném postavení žen v technologických oborech a o možných změnách situace jsou k dispozici v plné verzi zprávy Where are we now? Understanding the evolution of women in technology.

O společnosti Kaspersky
Kaspersky je globální společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost, která byla založena v roce 1997. Odborné znalosti společnosti Kaspersky v oblasti bezpečnostních hrozeb a zabezpečení se neustále transformují do inovativních bezpečnostních řešení a služeb na ochranu firem, kritické infrastruktury, vlád a uživatelů po celém světě. Komplexní portfolio zabezpečení, jež tato společnost nabízí, zahrnuje špičkovou ochranu koncových bodů a řadu specializovaných bezpečnostních řešení a služeb, jež pomáhají čelit sofistikovaným digitálním hrozbám, jakkoli se neustále proměňují. Technologie společnosti Kaspersky chrání více než 400 milionů uživatelů a pro 250 000 firemních klientů přinášíme ochranu všeho, co je pro ně v digitální oblasti nejcennější. Další informace jsou k dispozici na adrese www.kaspersky.com.