Greenpeace žádá ČIŽP, Ústecký kraj a MŽP, aby zastavily devastaci vzácných bukových lesů u Horního Jiřetína

Praha/Horní Jiřetín – 13. dubna 2021: Ekologická organizace Greenpeace vyzvala Ústecký kraj a Ministerstvo životního prostředí, aby bezodkladně začaly řešit ničení vzácných lesů na úpatí Krušných hor v blízkosti města Horní Jiřetín. Zároveň požaduje vytvoření chráněného území s bezzásahovým režimem. (1) Místní acidofilní a květnaté bučiny byly zařazeny mezi nejcennější přírodu Evropy – do sítě Natura 2000 – jako součást evropsky významné lokality Východní Krušnohoří, a stát by tak měl udělat vše pro to, aby je ochránil. K výzvě Greenpeace se mohou přidávat i lidé na webu www.buciny.cz

Organizace Greenpeace kácení v místních lesích mapovala od podzimu loňského roku. Oblast je domovem řady chráněných a vzácných rostlin a živočichů, jako jsou například ptáci sokol stěhovavý, holub doupňák a jestřáb lesní, nebo brouci roháč obecný, tesařík alpský a kovařík fialový. Přesto zde dlouhodobě probíhá intenzivní holosečné kácení, včetně kácení cenných stromů starších 100 let, a výsadba nevhodných a nepůvodních dřevin, především smrku. To vede k devastaci celé lokality. Na základě získaných zjištění podala organizace Greenpeace podnět k České inspekci životního prostředí, aby prošetřila nešetrné lesnické zásahy na daném území a zastavila jejich pokračování předběžným opatřením. (2)

Podle dostupných informací mohl vlastník lesa získat za posledních 10 let za vykácené dřevo až 170 milionů korun. (3) Les je v majetku firmy I. H. Farm, která je ovládána rodinou uhlobarona Pavla Tykače, konkrétním vlastníkem je jeho nevlastní dcera Olga Chabr Grillová. (4) Ochranu vzácného území má na starosti Krajský úřad Ústeckého kraje, který tvrdí, že s vlastníkem lesa jedná. Za poslední roky ale neučinil v ochraně této lokality prakticky žádné konkrétní kroky. (5) Greenpeace se proto s žádostí o zjednání nápravy obrací nejen na krajský úřad, ale také na Ministerstvo životního prostředí, které je v tomto případě nadřízeným orgánem. 

Nikol Krejčová z organizace Greenpeace říká:

“Vzácné bučiny u Horního Jiřetína patří mezi nejvzácnější evropskou přírodu, která je bohatá na množství živočišných a rostlinných druhů. Krajský úřad nyní chce s vlastníkem uzavřít smluvní ochranu místních lesů. Nevěříme, že taková smlouva může být dostatečná. Důkazy, že vlastník les dlouhodobě a bezohledně devastuje, jsou naprosto jasné. Pokud chtěl vlastník les chránit, mohl tak učinit už dávno. Vyjednávání smlouvy navíc probíhá utajeně, veřejnost ani odbornící se k ní tak nemohou vyjádřit. Proto požadujeme vyhlášení ochrany a bezzásahovosti tohoto území.”

Krajinu severních Čech v minulosti devastovala především povrchová těžba hnědého uhlí. Městu Horní Jiřetín, v jehož sousedství se bučiny rozkládají, hrozilo roky zničení kvůli dolu ČSA, který chtěl uhlobaron Pavel Tykač rozšířit. Horní Jiřetín svou existenci uhájil. Firma ovládaná rodinou Pavla Tykače ale nyní kácí vzácné bučiny v bezprostředním okolí města.

Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína, říká:

“Všechna velká pohoří v ČR mají vysoký stupeň ochrany, jen Krušným horám chybí. To je další významné selhání státu ve vztahu k českému severozápadu, který již celé věky devastuje uhelná energetika a těžký průmysl. Mnoho let jsme strávili obranou Horního Jiřetína před těžbou uhlí a nakonec se nám ho podařilo zachránit. Ale radovat se pořád nemůžeme, když vidíme, jak mizí vzácné lesy, které nás obklopují, které máme rádi a které neodmyslitelně k našemu domovu patří. Kompetentní orgány rozsáhlému kácení jen přihlížejí. My, místní lidé, jsme pohledem na systematicky odlesňované svahy rozladění a znovu prožíváme křivdu z toho, jak se s naší tolik zkoušenou krajinou zachází.“

Poznámky pro editory a editorky:

1) 

Specifikace území: chráněno s bezzásahovým režimem by mělo být podle Greenpeace minimálně území od silnice vedoucí mezi městem Horní Jiřetín do Nové Vsi v Horách až po Národní přírodní rezervaci Jezerka včetně. Ideální by pak bylo provést odborné posouzení celé oblasti Východního Krušnohoří a vytipování dalších bezzásahových oblastí v těch nejcennějších lokalitách.

2)

Odkaz na podnět:

Příloha podnětu, která detailně mapuje kácení a devastaci bučin: https://www.greenpeace.org/static/planet4-czech-republic-stateless/2021/04/e9664ec7-priloha_popis_holin.pdf 

Greenpeace mimo jiné žádá inspekci o posouzení vlivu činnosti na zvláště chráněné živočichy a jejich biotopy a posouzení, zda nedochází k poškozování a ničení evropsky významné lokality. Greenpeace také inspekci upozornilo na souhrn doporučených opatření pro EVL Východní Krušnohoří. Podle organizace probíhající činnosti na výše zmíněných lokalitách, jako je holosečné kácení a následné osazování nepůvodními dřevinami, jako je smrk, jsou v rozporu se souhrnem doporučených opatření, především v případě, kdy dochází ke kombinaci těchto nešetrných lesnických praktik.

3)

Odhad zisku ve výši zhruba 170 milionů byl spočítán s ohledem na dostupné informace o těžbě dřeva v oblasti a o jeho cenách. 

Schvalovací výměr: https://www.greenpeace.org/static/planet4-czech-republic-stateless/2021/04/53a19e59-priloha_855897779_1_schvalovaci_vymer_jid_94340_2012_kuuk_lhc_lhp_horni_jiretin-1-1.pdf 

Ceny dřeva: 

4) https://rejstrik-firem.kurzy.cz/24761061/i-h-farm-sro/

5)

Ústecký kraj přiznal, že vlastník lesa dlouhodobě porušuje Lesní hospodářský plán, přesto na možné poškození evropsky významné lokality nereagoval. Viz investigace pořadu České televize Nedej se plus: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/220562248410028-buciny-v-ohrozeni