Předmanželské smlouvy uzavírá již téměř čtvrtina českých párů

Praha, 19. dubna 2021 – Za loňský rok uzavřelo v České republice tzv. předmanželskou smlouvu 23,3 % snoubenců. Čísla tak ukazují, že Češi začínají být více opatrní a řeší i právní ochranu majetku. Výhoda těchto smluv se přitom nemusí ukázat jen u rozvodu – právní ochrana majetku pomůže například i v případě, kdy jeden z manželů podniká, což zejména v současné době může být zásadní, upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. Zájem o uzavření tzv. předmanželských nebo manželských smluv stále roste, o rok dříve (2019) se týkal jen 20 % nově uzavíraných sňatků. 

Důvod růstu nebyl v loňském roce dán rostoucím počtem uzavřených předmanželských smluv, ten byl v absolutních číslech prakticky stejný jako v roce předcházejícím (10 581 smluv v roce 2020, respektive 10 891 v roce 2019). Klesl ale výrazně celkový počet uzavřených manželství, a to z předloňských 54 870 na loňských 45 415. Podíl párů s uzavřenými předmanželskými smlouvami díky tomu roste.

Takzvané předmanželské smlouvy jsou často vnímány jako projev nedůvěry mezi partnery. Přitom jsou jedním z vhodných nástrojů uspořádání majetkových vztahů, který může pomoci ochránit majetek obou stran. „Kromě obvyklého případu rozpadu manželství pomohou i v případě, kdy jeden z manželů podniká, protože mohou zásadně eliminovat dopad krachu firmy na celou rodinu,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. „Uvidíme, jak s názorem na tyto smlouvy a jejich účinek na právní ochranu majetku zahýbe současná pandemie a dopady omezení podnikání.“ 

Správné vyřešení problematiky související s úpravou společného jmění manželů ale není jednoduché a mnoho párů tak neřeší právní ochranu majetku dostatečně. „Velmi často se stává, že zájemci mají vyšší očekávání, než které jim současná právní úprava poskytuje. Tento problém se pak obvykle ukáže v případech, kdy se jeden z manželů dostane do dluhů a exekucí je ohrožen i majetek ve výlučném vlastnictví druhého manžela. K právní ochraně majetku je tak třeba přistupovat zodpovědně a řešit ji komplexně,“ dodává advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Zdroj dat: Notářská komora ČR a Český statistický úřad

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.