Rada Prahy 3 odsouhlasila pirátský návrh a veřejné zakázky otevírá maximálnímu počtu dodavatelů

Praha, 7. října 2021 Rada Městské části Praha 3 schválila nové znění Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek z pera pirátského radního pro transparentnost Pavla Musila. Tisk byl na úřadu projednáván přes rok a dnes se na něm radní shodli jednomyslně.

„Na tomto tisku jsme v rámci radnice pracovali opravdu dlouho. A nebyl to snadný proces. Primárně šlo o to citlivě ale efektivně nastavit dolní limity, od kterých se nově budou veřejné zakázky muset soutěžit. Jsem opravdu rád, že ty zákonné už jsou pro nás příliš vysoké a že jsme našli koaliční shodu na tom být sami na sebe tvrdší,“ říká Pavel Musil, radní pro transparentnost Prahy 3 (Piráti). Vedle nastavení nových hranic velikostí zakázek nová pravidla zohledňují také sociálně a ekologicky odpovědné zadávání veřejných zakázek. „Fakticky se nám podařilo snížit hranici zakázek malého rozsahu z dvou milionů na čtvrt milionu a ze šesti milionů na půl milionu u stavebních zakázek,“ dodává Musil.

Zakázky, nacházející se v hladině mezi novou hranicí tzv. podlimitních zakázek a tou zákonnou, nově nebudou čistě v kompetenci vedoucích příslušných odborů, ale finální výběr dodavatele bude na radě městské části a s dodavatelem bude příslušný radní podepisovat smlouvu. Cílem je především ušetřit veřejné peníze díky otevření zakázek co nejširšímu počtu dodavatelů. Řada zakázek bude automaticky vyvěšena na profilu městské části a dodavatele díky tomu již nepůjde oslovovat napřímo. Směrnice vstoupí v platnost 1. ledna 2022.