Ve školách se činili – vybrali a k recyklaci předali přes 105 tun baterií a 134 tun malého použitého elektra

14. července 2022 – Ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět v průběhu nedávno skončeného školního roku vybrali 105,5 tuny vybitých baterií a 134,4 tuny malého použitého elektra. Ve spolupráci s neziskovými společnostmi ECOBAT a Elektrowin byl veškerý tento sběr předán na recyklaci. Nejaktivnějšími sběrači baterií byli školáci a pedagogové v Základní škole Velké Březno. Elektra nejvíce vybrali v Základní škole Ronov nad Doubravou.

Díky sběrovým kampaním žáci a studenti získávají osobní zkušenost s tříděním odpadu. Velkou pozornost však Recyklohraní věnuje také osvětě – aby děti pochopily, proč je důležité třídit a recyklovat elektro a baterie, jak tím chráníme naše životní prostředí nebo jaké nové produkty můžeme vyrobit ze surovin získaných recyklací. 

„Pro pedagogy organizujeme vzdělávací akce a máme pro ně také metodické materiály a výukové scénáře pro snadné zařazení témat do výuky. Pro žáky připravujeme lektorské programy, tematické úkoly a stále častěji krátká vzdělávací videa,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Snažíme se, aby děti nečerpaly znalosti jen z učebnic, ale měly možnost se do sběru aktivně zapojit a nové znalosti a zkušenosti a získávaly praktickou a hravou formou.“ 

Závody naruby a předcházení vzniku odpadu

Recyklohraní žákům a studentům stále otevřeněji vysvětluje, že nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. Tedy, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda skutečně ke svému životu potřebujeme tolik věcí. To platí i o bateriích a elektru. V tomto duchu pro ně připravilo osvětový úkol Závody na ruby. Ve školách si dle instrukcí mohli zahrát deskovou hru, při které vyhrává ten, kdo figurku do cíle dostane jako poslední. Což je paralela s bateriemi i elektrem, u kterých by nám také mělo záležet na tom, abychom je využívali, co nejdéle a nezbavovali se jich, když nám ještě mohou sloužit. 

Při hře Závody na ruby se žáci po herním poli posouvali vpřed i vzad podle toho, zda chybně či správně odpověděli na tematické otázky. Mohli využít ty, které pro ně byly předpřipravené, ale zároveň si mohli vytvořit i své vlastní.

Body za aktivitu v Celoroční hře s Recyklohraním

Novinkou školního roku byla Celoroční hra. Za sběr elektra, baterií, mobilních telefonů, tonerů do tiskáren a za zapojení do osvětových aktivit školy získávaly body. Na konci školního roku za ně jako odměnu obdržely poukázky do obchodního řetězce. 

Top 10 škol nejaktivnějších ve sběru baterií ve školním roce 2021/2022

NázevHmotnost v kg
Základní škola Velké Březno, Školní 87, okres Ústí nad Labem2 735
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí1 398
Základní škola Vápno, okres Pardubice1 233
Základní škola a mateřská škola Jaroměřice, okres Svitavy1 186
Základní škola, České Meziříčí, okr. Rychnov n. Kněžnou1 116
ZŠ a MŠ Přepychy 69906
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola, Písek877
Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov832
ZŠ a MŠ Tomáše Ježka, Ralsko830
Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady827

Top 10 škol nejaktivnějších ve sběru elektra ve školním roce 2021/2022

Název školyHmotnost v kg
Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim1 830
Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava1 710
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova1 575
Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily1 500
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín1 240
Základní škola Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí1 080
Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem852
Základní škola Dolní Benešov849
SOŠ a SOU Horky, okres Mladá Boleslav840
Základní škola Brno, Svážná 9738

…….

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiály, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou zkušenost se sběrem a tříděním odpadů se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobných elektrozařízení. Do června 2022 se do programu zdarma registrovalo přes 3 820 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani

Hlavními partnery o.p.s. Recyklohraní jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. Téma šetrná spotřeba vody Recyklohraní rozvíjí ve spolupráci s vodárenskými společnostmi ze skupiny Veolia. 

V roce 2021 Recyklohraní, o.p.s., zahájila realizaci dlouhodobého projektu Ekoabeceda pro klima, který je podpořen grantem z Norských fondů (Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT projekt č. 3201400051), a dále dvou projektů spolufinancovaných Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Konkrétně jde o projekty Myslíme jinak!  Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů (NPŽP – 1/2021_6.1.A projekt č. 1210100048) a druhým projektem je Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů (NPŽP – 1/2021_6.1.B projekt č. 1210100051).