Meziroční srovnání ceníků TV stanic

Většině menších televizních stanic se daří. Alespoň tak hovoří meziroční nárůst ceníkových cen za poskytnutý reklamní prostor. Naopak velké televize zlevňují. Prima COOL od letošku mění způsob ocenění. Srovnání ceníkových cen jednotlivých televizních stanic za první kvartál loňského a letošního roku provedla společnost Admosphere. (TZ)

Kanály ČT24 a ČT4 jsou důkazem, že se menším stanicím začalo na českém televizním trhu dařit. ČT24 navýšila ceny reklamních bloků v průměru o 15 %, ČT4 dokonce o 33 %.

Naopak kanály ČT1 a ČT2 ceníkové ceny snížily. V porovnání s prvním kvartálem loňského roku zlevnila ČT1 průměrně o 16 %, ČT2 až o 38 %. „Důvodem loňských vysokých cen stanice ČT2 bylo vysílání Zimních olympijských her,“ uvedl Karel Honzl ze společnosti Admosphere.
Tabulka 1: Srovnání ceníků TV stanic za 1. kvartál roku 2010 a 2011 (průměrná cena za 30s spot)

Stanice 1.Q 2010

(v tisících Kč)

1.Q 2011

(v tisících Kč)

Meziroční změna (v %)
ČT1 230 193 -16%
ČT2 52,2 32,5 -38%
ČT24 13,5 15,5 15%
ČT4 9 12 33%

Na kanálech ČT je cena reklamního spotu určena cenou konkrétního bloku nebo časového rozmezí (tzv. DayPartu), ve kterém je spot vysílán. Cena je stanovena pro typický třicetisekundový spot. V případě, že má spot jinou stopáž, stanovuje se cena znásobením příslušným koeficientem.

Také porovnání ceníků komerčních stanic zobrazuje meziroční navýšení cen reklamního prostoru na menších stanicích. Na Nova Cinema o 8 %, na Barrandov TV dokonce o 46 %. Jedinou větší stanicí, která své ceny navýšila, a to o 11%, je TV Prima. Televize Nova své ceníkové ceny oproti loňsku snížila o 2 tisíce Kč za jeden ratingový bod. Stanice Prima COOL změnila v letošním roce způsob ocenění, a proto porovnání není možné. Ceníková cena v prvním kvartál roku 2011 je však shodná s TV Prima. Televize Óčko ceny nezměnila.

Přestože z analýzy vyplývá, že se malým stanicím začalo dařit, nelze to říci o všech. V lednu tohoto roku ukončila vysílání zpravodajská Z1. Dále se prohlubují také ekonomické potíže spojené s provozováním stanice TV Public.

Tabulka 2: Srovnání ceníků TV stanic za 1. kvartál roku 2010 a 2011 (průměrné CPP)

Stanice 1. Q 2010

(v tisících Kč)

1.Q 2011

(v tisících Kč)

Meziroční změna (v %)
Nova 22,5 20,5 -9%
Nova Cinema 11,25 12,15 8%
Prima 26 28,75 11%
Prima Cool pásmový ceník 28,75 —–
Barrandov 16,6 24,2 46%
Óčko 6,4 6,4 0%

Ceníky komerčních televizních stanic jsou postaveny na ceně za jeden ratingový bod (tzv. CPP – Cost Per Point). Výsledná cena spotu se pak odvíjí od naměřené sledovanosti konkrétního reklamního bloku.

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu AdMosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.