Mediatypy v letech 2010 a 2011 pohledem Admosphere

Společnost Admosphere na základě lednové uzávěrky dat za rok 2011 upřesnila a doplnila souhrnnou ceníkovou hodnotu publikovaných reklamních sdělení v jednotlivých mediatypech. (TZ)

Celkový nárůst byl dán především vývojem v segmentu televizní reklamy. Tahouny v tomto mediatypu byly hlavně menší stanice, u kterých bylo zaznamenáno oproti roku 2010 výrazné navýšení ceníkové hodnoty reklamního prostoru. Omezení reklamy České televize na sklonku roku nemělo na celková čísla zásadní vliv. Ceníková hodnota televizního reklamního prostoru v roce 2011 vzrostla téměř o 14 % oproti roku předchozímu.

V tisku zaznamenala Admosphere snížení ceníkové hodnoty inzertního prostoru o 9,5 %. Jedná se o očekávaný pokles, který odpovídá trendu posledních let.
Hodnota internetové display reklamy (zhruba polovina ze všech reklamních sdělení) monitorované v rozsahu projektu AdMonitoring v roce 2011 mírně klesla. Oproti tisku se u tohoto mediatypu očekával nárůst, nicméně stav ekonomiky tomu nenahrával. Celková suma ceníkové hodnoty internetového reklamního prostoru včetně dalších formátů internetové reklamy (pay-per-click, výkonnostní reklama, katalogy) bude uveřejněna Sdružením pro internetovou reklamu na konci února 2012.

Mírný pokles vykázal i trh s rozhlasovou reklamou. Je důležité poznamenat, že data rozhlasu z monitoringu však neobsahují čísla za regionální prodeje, která mají nezanedbatelný význam.

Pro OOH média byl rok 2010 vzhledem k silným volebním kampaním rokem dobrým. Poskytovatelům reklamních ploch se dařilo i v roce 2011, alespoň z pohledu dosažené výše souhrnné ceníkové hodnoty (3,68 mld. Kč), a to především díky přizpůsobení obchodní politiky mírně nižší poptávce.  V rámci OOH  poklesl výkon kinoreklamy, naopak rostl instore.

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí nikterak vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu AdMosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.