„Internet věcí“ pro techniky údržby aneb Proč sdílet data z měřicích přístrojů?

Internet věcí je koncept sítě, zpravidla bezdrátové, mezi nejrůznějšími objekty. Těmi může být lednička, teploměr, ale také nejrůznější čidla a senzory. Ty jsou pak schopny v definovaném formátu vysílat a přijímat data. Hlavním důvodem pro rozvoj konceptu bylo zavedení standardu pro nízkoenergetickou bezdrátovou komunikaci Bluetooth® Low Energy (BLE), který je nyní dostupný v řadě chytrých telefonů. Díky tomu je lze takový telefon využít jako displej pro prakticky jakékoliv data vysílaná čidly a senzory v jejich dosahu. (TZ)

Proč tedy nevyužít tohoto potenciálu při měření elektrických i teplotních veličin? A když už jsou data v telefonu, který je schopen datové komunikace, proč je rovnou neukládat na centrální místo? Právě tyto otázky zazněly při vzniku systému Fluke Connect postaveném na obdobném principu. Ten pro komunikaci využívá právě poslední verzi technologie BLE, průmyslové datové sítě, mobilní datové sítě a cloudové systémy.

Jedním z hlavních cílů systému Fluke Connect je záchrana ztracených dat. Velká většina měření ručními přístroji se provádí pouze v jednom okamžiku a data nejsou nikdy zaznamenána. Krátkodobý důvod měření (kontrola, oprava, prověření) je splněn, ale příležitost pro dlouhodobé shromažďování dat je tím ztracena. Většina zaměstnaných techniků údržby totiž nemá v popisu práce povinnost zaznamenávat provedená měření do databáze nebo stahovat historii měření před odchodem z kanceláře, případně nejsou vybaveni notebookem s datovým připojením. Většinou mají v terénu jen telefon a vysílačku.

Proč sdílet data z měřicích přístrojů?

Při pětiletém vývoji platformy pro sdílení měření byl prováděn průběžný průzkum s několika sty techniky pracujících v terénu. Během této doby žádný z nich nezpochybnil myšlenku, že by jejich práce mohla být mnohem efektivnější, kdyby mohli naměřené údaje sdílet jako tým. To byl pro vývoj velmi pozitivní a jednoznačný fakt.  Navíc seznam nápadů od samotných techniků, co vše by mohli sdílet, byl téměř nekonečný. Například sdílení dat mezi jednotlivými směnami, sdílení dat mezi vedoucími a podřízenými, sdílení dat mezi pracovištěm v terénu a kanceláří, sdílení dat mezi přítomnými a nepřítomnými odpovědnými pracovníky nebo jen zjištění historie zařízení technikem, při inspekci nebo během řešení problémů, jako jsou přístup k předchozím měřením, porovnávání s referenčními údaji a ověření, zda má situace tendenci se zhoršovat. Pro společnosti znamená tento koncept například možnost lépe organizovat data a dynamicky přistupovat k údajům zákazníků. Zároveň se dotazovaní účastníci vyjádřili, že sdílení dat a přístup k nim nesmí narušovat běžné kontrolní procesy a musí být snadný.

Cílem tedy je usnadnit propojení mezi úkolem a měřicím přístrojem. Čas, který technik tráví používáním měřicího přístroje, představuje příležitost pro zvýšení jeho produktivity a efektivity. Je to také příležitost vyhodnotit, jakou roli hraje přesnost dat a identifikovat problematické místo procesu.

Co tedy může změnit bezdrátové, cloudové měření?

Hlavní požadavky využívání bezdrátových cloudových měřicích přístrojů tvoří klasická témata:

  • Zvýšení bezpečnosti techniků, kteří se pohybují v blízkosti pracujících zařízení.

  • Širší rozsah pracovních povinností většiny dnešních techniků má za vinu relativně menší praktické zkušenosti se specifickými úkoly.

  • Ekonomika roste a podniky se pokoušejí expandovat tak, aby nemusely příliš zvyšovat počet zaměstnanců.

Bezdrátové řešení vyhovuje všem těmto požadavkům. Hlavními výhodami konektivity přístrojů je rychlost, přesnost a spolehlivost úspěšného dokončení pracovních úkolů pomocí zdokonalené komunikace a přístupu k záznamům. Když mají technici záznamy všech předchozích měření, uložené pro každé zařízení a dostupné pomocí chytrého telefonu i bez signálu, jsou jednoznačným vítězem nad blížící se poruchou. A navíc získají možnost, že při měření zařízení pod napětím mohou odstoupit do bezpečné vzdálenosti a prohlížet naměřená data bezdrátově na chytrém telefonu.

Nepochybně se také nabízí obrovská příležitost současného měření na více místech. Například lze provést třífázové měření pomocí tří jednoduchých proudových kleští oproti nasazení vysoce sofistikovaného zařízení pro analýzu kvality elektrické energie. Fluke Connect může provádět záznam dat více než 10 zařízení najednou, a lze tak vyhledávat a řešit problémy od začátku až do konce výrobní linky. Od analýzy vstupních a výstupních řídících signálů na PLC až po měření jednotlivých zátěží.

Fluke Connect dává technikům příležitost lépe využívat přístroje, které již umí používat, a podnikům poskytuje dostupný systém efektivní správy dat s vysokým stupněm implementace a podpory. Pro podniky s automatizovanými procesy, které využívají stávající systémy CMMS (Computerized Maintenance Management System), se nabízí datový streaming pro detailnější obraz o stavu údržby.

Není provázání s cloudovými službami přehnané?

Využití cloudu v konceptu „Internetu věcí v průmyslu“ je pouze jeho částí a prostředkem. Celá diskuze je mnohem širší a úvahy o problematice zpracování velkých objemů dat, inteligentních snímačích, síťovém řízení, standardech umožňujících interoperabilitu systémů a zařízení jsou zajímavou cestou s mnoha různými pohledy na potřeby průmyslové a komerční údržby. Cloudové služby jsou dnes prověřenou technologií poskytující způsob, jak obrovské množství dat od senzorů a čidel bezpečně ukládat a sdílet. Jejich využití je tedy logickým evolučním krokem pro efektivní zpracování všech nastřádaných informací.

Zpracováno z podkladů společnosti Fluke Corporation, www.fluke.cz

# # #

O společnosti Fluke

Společnost Fluke, založená v roce 1948, je významný světový výrobce kompaktních profesionálních elektronických měřicích přístrojů. Zákazníky společnosti Fluke jsou technici, konstruktéři, elektrikáři a metrologové, kteří instalují, vyhledávají poruchy a spravují průmyslové elektrické a elektronické vybavení nebo kalibrační procesy.

Fluke je registrovaná obchodní známka společnosti Fluke ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Uvedené názvy existujících společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Další informace naleznete na webu společnosti Fluke.

Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flukeczsk).