Laserové nastavení hřídelí s Fluke 830 zkracuje proces na tři jednoduché kroky

PRAHA, Česká republika – Je dobře známou skutečností, že všechny rotující stroje mají tendenci se vychylovat. Nesouosost hřídelí u rotačních strojů stojí společnosti desítky tisíc korun ročně v nákladech na výměny ložisek, opravy, navýšenou spotřebu energie a neplánované prostoje. Nový laserový přístroj Fluke 830 pro stanovení souososti hřídelí poskytuje ve třech jednoduchých krocích přesné měření stavu hřídele a konkrétní výsledky. Ty, spolu s testováním vibrací, infračervenou termografií a dalšími měřeními při prediktivní údržbě, umožňují servisním týmům zvýšit životnost zařízení a udržovat produkci na maximálním výkonu. (TZ)

Fotografie naleznete zde: http://bit.ly/1w0AzQQ

Malá výchylka hřídele v rozsahu 0,06 mm může například způsobit selhání těsnění, spojky a ložiska, stejně tak i zvýšit vibrace motoru a tření. Tradiční metody zarovnání pomocí pravítka nebo úchylkoměrů, jsou příliš nepřesné pro měření malého a přesto významného posunu hřídele. Úchylkoměry poskytují vyšší rozlišení, ale jsou složité, časově náročné a vyžadují vysoce kvalifikované techniky.

Laserová technologie umožnila v jediném odolném zařízení  Fluke 830 a pomocí třech jednoduchých kroků zajistit vysokou úroveň přesnosti a opakovatelnost měření souososti hřídele. Postup je následující:

  1. Nastavení – určení rozměrů měřeného stroje;

  2. Měření – aktivní odčty měření ze tří sektorů při otáčení laseru okolo hřídele;

  3. Diagnostika – poskytuje aktuální čísla pro korekci spolu se čtyř-úrovňovou barevnou stupnicí závažnosti, která oznamuje, zda zařízení je nebo není mimo toleranci výchylky.

Intuitivní uživatelské prostředí Fluke 830 poskytuje snadno pochopitelné výsledky, které nevyžadují rozsáhlé znalosti o nesouososti. Na jeho obrazovce se současně zobrazí všechny naměřené hodnoty pro souosost i korekce patek (vertikální a horizontální) v reálné podobě, takže pro techniky údržby je snadné učinit nápravná opatření.

Fluke nabízí kompletní řadu měřících přístrojů pro prediktivní údržbu, které mají pomoci udržet továrny v provozu, jako jsou testery vibrací pro diagnostiku závady a její závažnosti, nebo infračervené kamery pro vyhodnocení stavu stroje. Přístroje Fluke pro prediktivní údržbu tak zajišťují měření potřebné ke snížení neplánovaných odstávek a snižují náklady na opravy.

Pro více informací o laserovém přístroji Fluke 830 pro stanovení souososti hřídelí na adrese: www.fluke.com/lasershaftalignment .

Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flukeczsk).