ASEKOL vyhlásil vítěze projektů uplynulého roku

S blížícím se koncem roku se rozhodla nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení, odměnit nejlepší města, obce či instituce, jež se do sběru starých spotřebičů v roce 2015 zapojily. V pondělí 30. listopadu tak byli slavnostně vyhlášeni vítězové důležitých projektů i nejlepší třídiči, kteří se podíleli na kampaních a projektech spoluorganizovaných společností ASEKOL. Oceněny byly nejlepší sběrné dvory roku, nejúspěšnější krajská kampaň i kraj, který v projektu Koruna za kilo přispěl do červených kontejnerů největším množstvím starého elektra.   (TZ)

Galavečer proběhl 30. listopadu v divadle La Fabrika a byl zpestřen představením cirku La Putyka. Zúčastnily se ho osobnosti jako Vendula Svobodová, prezidentka nadačního fondu Kapka Naděje, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, zástupci Ministerstva životního prostředí i Svazu měst a obcí ČR.

Sběrný důr roku vybíralo od letošního července ve stejnojmenné soutěži téměř 80 tisíc hlasujících z řad běžných uživatelů dvorů. Kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel ovládl sběrný dvůr ve středočeských Čelákovicích. Ten od společnosti ASEKOL získal šek v hodnotě 50 tisíc korun. Mezi obcemi s počtem obyvatel menším než 10 tisíc zvítězil sběrný dvůr v Pacově v Kraji Vysočina, který obdržel dotaci ve výši 30 tisíc Kč.

V projektu Nejlepší krajská kampaň, v němž občané vybírají nejzajímavější kampaň pořádanou společností ASEKOL, zvítězil s projektem Red Bag kraj Vysočina. Red Bag, jehož princip spočíval v rozeslání červených tašek s informacemi o zpětném odběru drobného elektra do poštovních schránek, zaznamenal největší úspěch v Jihlavě. Cenu převzala Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství na Krajském úřadě Kraje Vysočina. „V období, kdy tato akce probíhala, bylo v Jihlavě odevzdáno třikrát více starého elektra než v předchozích měsících, což považujeme za obrovský úspěch a všem občanům Jihlavy děkujeme,“ řekla Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Slavnostně bylo předáno i ocenění kraji, kde se podařilo nejvíce přispět do kampaně Koruna za kilo. „V rámci tohoto projektu přispěl ASEKOL nadačnímu fondu Rovná šance korunu za každý kilogram odevzdaného elektra do červených kontejnerů. Naším cílem bylo podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí,“ popsala Ďaďová. Cenu nakonec vybojoval Středočeský kraj s 149 138 kilogramy odevzdaného elektra. Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása předal ocenění do rukou Marka Semeráda, náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

ASEKOL a.s. je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600  opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 16 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2014 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,62 kg elektroodpadu.