Adexpres získal Českou spořitelnu

Adexpres se stal nově strategickou digitální agenturou pro Českou spořitelnu. Bude pro ni zajišťovat plánování, správu a optimalizaci kampaní napříč všemi digitálními kanály. (TZ)

Adexpres tímto úspěšně navazuje na strategii umožnit inzerentům oddělovat klientský servis a mediální nákup. Tento přístup si velice dobře odzkoušel například pro investiční skupinu KKCG a její portfoliové společnosti. “Klient tak může maximalizovat dodavatelský potenciál – získat nejlepší možný servis v oblasti digitálních médií a zároveň dosáhnout nejlepších nákupních podmínek. Právě pro KKCG jsme spojili své síly s jejich nákupní agenturou Médea. Díky partnerskému přístupu obou agentur, specialistům na digitální média na straně jedné a vynikajícím nákupním podmínkám na straně druhé, se nám podařilo dosáhnout nejefektivnějšího využití rozpočtů na digitální média. Dlouhodobě se tedy ukazuje, že profilování Adexpresu do konzultační a servisní agentury je správnou cestou a dává klientům smysl”, dodává Jan Galgonek, majitel agentury Adexpres.

V rámci spolupráce s Českou spořitelnou pak bude probíhat úzká spolupráce mezi klientem, Adexpresem a nákupní agenturou MEC. Rolí Adexpresu bude zajišťovat strategicky všechny plánované digitální kampaně klienta (display, performance display a search), tvořit mediální strategie i detailní plány, optimalizovat kampaně, odpovídat za nastavené KPI a řídit programatický nákup. MEC zajistí dle zvolené strategie nákup médií.

tAdy je kreativně-reklamní sdružení agentur Adexpres, Bistro, Bistro Social a Mobile Internet, které zajišťují klientům kompletní servis od kreativity přes marketing pro mobilní aplikace a digitální komunikaci – vše pod jednou střechou, tAdy.

www.wearetady.cz, www.wearetady.com