Fluke představuje termokameru s ostřením MultiSharp

PRAHA, Česká republika – Společnost Fluke Corporation posouvá zaostřování termografických snímků na novou úroveň a představuje – MultiSharp™ Focus – novou technologii, která je schopna vytvořit termografický snímek se 100% zaostřením v celém zorném poli. MultiSharp nově využívá termokamera Fluke Ti450, která je nabitá dalšími technologiemi pro spolehlivou diagnostiku.    (TZ)

Fotografie produktů jsou zde: http://1drv.ms/20WZgbA

Zaostření je jedním z nejdůležitějších aspektů termografie. Nezaostřený snímek může vést k chybné diagnostice problému a následně k drahému řešení potíží. S termokamerou Fluke Ti450 je starost o správné zaostření minulostí. V režimu MultiSharp Focus lze vytvořit snímky zaostřené v celém zorném poli, i když se začne se zcela rozostřeným cílem. Kamera totiž pořizuje sadu snímků, které zkombinuje, a tak vytvoří jeden snímek, na kterém jsou zaostřeny všechny objekty, blízké i vzdálené.  Toto přináší významný posun v diagnostice, obzvláště v situacích, kdy jsou měřené objekty v různých vzdálenostech. Typicky jsou to místa jako rozvodny, motory poháněné výrobní linky nebo liniová vedení.

Okamžité zaostření jednoho cíle s automatickým ostřením LaserSharp

Zaostřovat lze i jen vybrané objekty. K tomu kamera využívá zabudovaný laserový dálkoměr, který okamžitě vypočítá a zobrazí vzdálenost k určenému cíli a motorek ostření automaticky upraví zaostření. Systémy pasivního ostření mohou zachytávat pouze nejbližší objekty. Například, pokud se měřený objekt nachází za pletivem, pasivní kamera zaostří právě na plot. Naopak automatické ostření LaserSharp se zaostří na určený cíl i za plotem.

Zobrazení více detailů s režimem SuperResolution

Termokamera Fluke Ti450 je vybavena také režimem SuperResolution s rozlišením 640 x 480 pixelů a přináší tuto funkcionalitu do řady Ti4xx. Nyní lze se čtyřnásobným počtem pixelů pozorovat mnohem více detailů. Obdobně jako MultiSharp, režim SuperResolution zachytává víc obrázků a kombinuje je do jednoho obrázku o velikosti 640 x 480 pixelů.

Úspora času se systémem Fluke Connect

Pořízené snímky lze bezdrátově synchronizovat z termokamery přímo do systému Fluke Connect® a připojit je k záznamu o objektu nebo k pracovnímu výkazu. Přístup k záznamům údržby přímo na místě kontroly a současně z kanceláře nebo vzdálené lokality umožňuje rychlejší rozhodování a spolupráci členů týmu v reálném čase. Lze také v reálném čase přenášet zobrazení termokamery do smartphonu nebo PC a  termokameru dálkově ovládat.

Další informace o přístrojích Fluke a aplikacích a pomoc s vyhledáním nejbližšího distributora lze získat na e-mailu info@fluke.cz nebo na webových stránkách společnosti Fluke na adrese http://www.fluke.cz.

# # #

O společnosti Fluke

Společnost Fluke, založená v roce 1948, je významný světový výrobce kompaktních profesionálních elektronických měřicích přístrojů. Zákazníky společnosti Fluke jsou technici, konstruktéři, elektrikáři a metrologové, kteří instalují, vyhledávají poruchy a spravují průmyslové elektrické a elektronické vybavení nebo kalibrační procesy.

Fluke je registrovaná obchodní známka společnosti Fluke ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Uvedené názvy existujících společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Další informace naleznete na webu společnosti Fluke.

Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flukeczsk).