Rozšiřujeme datacentrum itself Brno: dva nové sály a vylepšené napájení

Po úspěšné certifikaci brněnského datacentra dle normy ISAE 3402/SSAE 16 Typ II spouští společnost itself s.r.o. projekt na jeho další rozšíření. Vybudování dvou nových technologických sálů a modernizace napájecího systému si během následujících 18 měsíců vyžádá investici téměř 50 milionů korun. (TZ)

Cílem projektu je zprovoznit 420 m2 nové technologické plochy pro umístění cca 120 racků                a postupně navýšit kapacitu elektrorozvodny a záložních zdrojů až na trojnásobek současného stavu.

Vylepšený napájecí systém datacentra bude respektovat požadavky standardu TIER III na dvě nezávislé napájecí větve s redundancí všech prvků, a to od vysokonapěťového transformátoru až po koncová zařízení. Redundantní bude i řídicí systém samotné rozvodny.

Zásadním zlepšením bude také možnost bezvýpadkového přechodu napájení z veřejné distribuční sítě na napájení ze záložních diesel generátorů a zpět. Inovovaný řídicí systém rozvodny umožní plynule sfázovat oba zdroje elektrické energie bez nutnosti využít jednotky UPS.

Projekt rozšíření a modernizace brněnského datacentra spouští společnost itself s.r.o. po půlroční přípravě projektové dokumentace.

O společnosti itself s.r.o.:

 

itself s.r.o. je ryze česká společnost působící již více než 25 let v oblasti telekomunikací. Společnost provozuje vlastní optickou páteřní síť o délce více než 2 200 km po celé České republice se dvěma datacentry v Brně a Ivančicích. Projektuje a realizuje výstavbu telekomunikačních sítí. Z hlavní přijímací stanice distribuuje více než 350 televizních stanic, a to v podobě streamů nebo jako službu IPTV na klíč. Pod značkou Selfnet přináší internetové připojení a televizní vysílání do více než 35 000 domácností ve 40 městech a obcích jižní Moravy.