Brněnské datacentrum itself obnovilo prestižní certifikaci

Datacentrum ryze české společnosti itself s.r.o. opětovně získalo mezinárodní certifikaci ISAE 3402/SSAE 18 Typ ll, která zaručuje vysoké bezpečnostní a procesní standardy poskytovaných housingových služeb.

Certifikaci potvrdila nezávislá auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o., která hodnotí jak úroveň zabezpečení datacentra, tak vhodnost a efektivitu nastavených procesů.

V rámci hodnocení je kontrolováno důsledné dodržování nastavených procesů a bezpečnostních pravidel za posledních 12 měsíců, což klade vysoké nároky na dlouhodobě bezchybný a komplexní provoz služeb.

Kvalita služeb deklarovaná touto certifikací je v rámci České republiky výjimečná a reflektuje poptávku mezinárodních společností po službách s garancí potvrzenou nezávislými auditory. Opětovné získání certifikace znovu potvrdilo, že služby, které společnost itself poskytuje svým zákazníkům, jsou stabilně na vysoké úrovni.

O společnosti itself s.r.o.:
itself s.r.o. je ryze česká společnost působící již více než 25 let v oblasti telekomunikací. Společnost provozuje vlastní optickou páteřní síť o délce více než 2 200 km po celé České republice se dvěma datacentry v Brně a Ivančicích. Projektuje a realizuje výstavbu telekomunikačních sítí. Z hlavní přijímací stanice distribuuje více než 350 televizních stanic, a to v podobě streamů nebo jako službu IPTV na klíč. Pod značkou Selfnet přináší internetové připojení a televizní vysílání do více než 35 000 domácností ve 42 městech a obcích jižní Moravy.

Vyjádření společnosti k obnovení certifikace:

Klimková, manažer kvality: „Obnovení certifikace je pro nás významné jednak z hlediska prestiže, ale také potvrzuje, že záruky, ke kterým jsme se zavázali, se nám daří držet dlouhodobě.“