Atmedia od příštího roku zjednoduší obchodní nabídku a soustředí se na rozvoj portfolia

Mediální zastupitelství Atmedia představilo svou obchodní politiku pro nadcházející rok 2019. S cílem udržet vysokou úroveň servisu poskytovaného zastupovaným televizním stanicím i zadavatelům reklamy se Atmedia rozhodla zjednodušit a stabilizovat obchodní nabídku. Od příštího roku tak bude prodej reklamního prostoru směřovat pouze na dvě cílové skupiny: 15-69 pro balíčky atmax, atadults a atchoice a dále na dětskou cílovou skupinu 4-14 pro balíček atkids. Tuto CS nabízí Atmedia na českém mediálním trhu jako jediná.

Hlavní změnou v obchodní politice mediálního zastupitelství Atmedia je zrušení prodeje reklamy na cílovou skupinu 15+ a odstranění obchodního balíčku atsmart. „K rozhodnutí zjednodušit stávající nabídku na dvě základní cílové skupiny nás vedla především snaha zpřehlednit a zjednodušit obchodní podmínky pro naše partnery. Stejně tak věříme, že díky snížení počtu obchodních balíčků na čtyři bude naše nabídka pro zadavatele reklamy jasnější a srozumitelnější,” vysvětluje novinky pro příští rok Michaela Vasilová, Managing Director Atmedia.

S počátkem roku 2019 také dojde k úpravě stávajících koeficientů sezonality platných pro všechny obchodní balíčky. V důsledku stále častější vyprodanosti televizních stanic přistoupilo mediální zastupitelství k meziroční změně koeficientů, které společně s úpravou obchodní nabídky způsobí zvýšení cen inzerce v průměru o 10 %.

Atmedia současně pokračuje v „360° komerční komunikaci”, přičemž důraz je nadále kladen na standardní televizní kampaň. Osvědčené produkty ve formě klasické kampaně na základě tematické poptávky doplňují sponzoring, product placement, teleshopping, injektáže a také reklama v rámci HbbTV.

Součástí plánů Atmedia pro příští rok je samozřejmě i další rozvoj portfolia zastupovaných stanic a upevnění její pozice na trhu. „Budeme nadále usilovat o zvýšení sledovanosti tematických stanic v našem portfoliu, které plánujeme postupně rozšiřovat o nové přírůstky. Věřím, že díky tomu budeme moci nabídnout reklamním zadavatelům více prostoru pro jejich kampaně,” doplňuje Michaela Vasilová.

Společnost Atmedia Czech s.r.o. je obchodní zastupitelství více než 20 tematických televizních stanic, které na českém trhu působí od roku 2008. Atmedia se zabývá prodejem televizní reklamy a zastupuje na českém trhu i většinu mezinárodních televizních stanic, včetně Fox International Company, Sony Pictures Television Network a Disney Television Group. Počátkem roku 2010 uvedla Atmedia na trh tehdy jedinečný způsob prodeje reklamního prostoru na tematických stanicích. Jednalo se o prodej prostřednictvím prodejních balíčků.