Slovensko má nový digitální insolvenční rejstřík. Komplexní online řešení dodala společnost DXC Technology

Cílem slovenského minsterstva spravedlnosti je zvýšit transparentnost insolvenčních řízení

Praha, 29. října 2018 DXC Technology (NYSE: DXC), globální lídr mezi technologicky nezávislými dodavateli IT služeb, dodala Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky nový Informační systém registru úpadců (ISRU). Jde o digitální databázi, která umožňuje soudcům, insolvenčním správcům i široké veřejnosti online přístup k informacím o průběhu konkurzních a insolvenčních řízení.

Internetový portál ISRU vyvinutý týmem DXC na Slovensku obsahuje neustále aktualizované informace o stávajících dlužnících. Na základě nejčerstvějších dat potom automaticky zpracovává a zveřejňuje podrobnosti o probíhajících insolvenčních řízeních.

“Slovenský ISRU je vynikajícím příkladem toho, jakým přínosem mohou být pro státní správu sofistikovaná IT řešení. Profesionálové z oblasti insolvencí volají po lepších řešeních právě takového typu, kdy dodavateli nestačí jen znát IT technologie, ale musí prokázat hlubokou znalost celé insolvenční problematiky. To se kolegům ze Slovenska podařilo,” říká generální ředitel DXC Technology pro Českou republiku Bedřich Max Luft.

ISRU sbírá a zpracovává informace z mnoha různých zdrojů, jako je například Univerzální bezpečné úložiště justice, Obchodní věstník, Registr fyzických osob či Registr právnických osob. Data do systému plynou také přímo od insolvenčních správců. Digitální databáze následně komplexní údaje o dlužnících a insolvenčních řízeních zpracuje a zveřejní. Insolvenční řízení se tak díky moderním technologiím zefektivní a urychlí, což každému z jeho účastníků šetří čas i peníze.

Největším přínosem ISRU ale nejsou časové či finanční úspory, nýbrž vyšší transparentnost. ISRU motivuje potenciální dlužníky k tomu, aby plnili svoje závazky včas a zároveň informuje veřitele o nesolventních subjektech, čímž jim pomáhá předejít podepsání rizikových smluv. Podnikání je díky tomu čestnější a všechny zúčastněné strany jsou odpovědnější. ISRU zároveň zvyšuje důvěru veřejnosti v justiční systém tím, že dává ministerstvu přímou kontrolu nad prací a povinnostmi insolvenčních správců.

O společnosti DXC

DXC Technology (NYSE:DXC) je globálním lídrem v kategorii technologicky nezávislých poskytovatelů komplexních IT služeb. Po celém světě má téměř 6 000 klientů ze soukromého i veřejného sektoru ve více než 70 zemích světa. Díky technologické nezávislosti, talentovaným zaměstnancům a rozsáhlé partnerské síti dodává DXC Technology výkonná IT řešení a služby, které pomáhají klientům využít sílu inovací a vydělat na změně. DXC je zároveň je považována za jednu z nejvíce společensky odpovědných firem. Pro více informací navštivte www.dxc.technology.

Reklamy
Označeno tagem