L’Oréal je jediná společnost na světě, která byla třetí rok v řadě oceněna organizací CDP jako globální environmentální lídr se skóre AAA

Praha, 28. ledna 2019 – Společnost L’Oréal byla neziskovou organizací CDP označena                za globálního lídra v korporátní udržitelnosti s vlivem na životní prostředí, dosažením místa na seznamu CDP se skóre A v oblastech změna klimatu, ochrana vody a záchrana lesů –  ve všech třech tématech týkajících se životního prostředí, na něž se vztahují výsledky CDP.

Více než 6 800 společností zveřejňuje každý rok údaje o svých environmentálních dopadech, rizicích a příležitostech, aby je organizace CDP nezávisle posoudila svou metodou hodnocení. Společnosti obdrží skóre od A až do D za to, jak účinně se vypořádávají se změnou klimatu, odlesňováním a ochranou vody. Ti, kteří nezveřejňují nebo poskytují nedostatečné informace, jsou označeny písmenem F.

L’Oréal je jednou ze dvou společností, které mají skóre A ve všech třech CDP tématech. Je to uznání za impozantní aktivity společnosti v posledním vykazovaném roce, které směřují     ke zmírnění klimatických rizik, boji proti odlesňování v dodavatelském řetězci, posílení vodohospodářství a vedení nového udržitelného hospodářství založeného na zveřejněných údajích pro CDP za rok 2018.

Jean-Paul Agon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti L’Oréal, řekl: „Pro L’Oréal je ctí získat opět toto ocenění v podobě tří A v hodnocení CDP. L’Oréal je první a jediná společnost na světě, která již třetí rok za sebou dosáhla trojnásobného skóre „A“. Udržitelnost pohání náš výzkum, naše inovace a naše operace vzrušujícími způsoby                      a posiluje náš závazek vůči našim zaměstnancům a komunitám, ve kterých působíme. Týmy společnosti L’Oréal, které jsou po celém světě každodenně zapojeny, mohou být na toto uznání hrdé, což dokazuje silnou angažovanost společnosti L’Oréal na cestě k transformaci na udržitelnější model a povzbuzuje nás k tomu, abychom se dále a rychleji vypořádávali s hlavními environmentálními problémy, kterým svět čelí. „

Paul Simpson, generální ředitel organizace CDP, řekl: „Gratulujeme všem společnostem, které se letos umístily na pozici A v CDP seznamu. Vzhledem k tomu, že se stále více projevuje závažnost environmentálních rizik pro podnikání, jedná se o společnosti, které se snaží poskytnout řešení, využít nové tržní příležitosti a prosperovat při přechodu                                k udržitelnému hospodářství. Aby bylo možné splnit cíle Pařížské dohody a cíle udržitelného rozvoje, musíme naléhavě zvýšit opatření na ochranu životního prostředí na všech úrovních. Je zřejmé, že podnikatelský svět je v tomto přechodu zásadním hráčem a společnosti umístěné na seznamu A jsou připraveny k těmto cílům významně přispět. „

Úplný seznam společností, které se letos umístily na pozici A v seznamu CDP, je k dispozici zde, spolu se všemi ostatními výsledky firem: https: //www.cdp.net/en/scores

Společnost CDP posuzuje společnosti na základě komplexnosti jejich zveřejňování, jejich uvědomování a řízení rizik v oblasti životního prostředí a jejich demonstrace osvědčených postupů spojených s vedením životního prostředí, jako je stanovení ambiciózních                             a smysluplných cílů.

Přečtěte si více o udržitelném programu L´Oréal zde

Poznámky pro editory

Komplexní metodiku a kritéria pro zařazení do elitního seznamu společností, které vykazují nejvyšší úroveň ochrany lesů a vod a zároveň nejaktivněji bojují proti změnám klimatu (tzv. A-list), najdete                   na webu organizace CDP https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies pod „CDP scoring methodologies 2018“. Elitní seznam organizace CDP pro rok 2018 zahrnuje také seznam nejúspěšnějších dodavatelů, který byl v předcházejících letech vydáván samostatně. Bodování organizace CDP pro oblast lesů probíhá optikou čtyř komodit, které jsou největšími viníky odlesňování: těžba dřeva, chov dobytka, pěstování sóji a produkce palmového oleje. Aby byla společnost zařazena do seznamu s nejvyšší úrovní ochrany lesů, musí být alespoň u jedné                            z rizikových komodit hodnocena známkou A.

O společnosti L’Oréal

Společnost L’Oréal je již více než 100 let oddána kráse. Jedinečné mezinárodní portfolio skupiny L’Oréal obsahuje 34 různých značek, které se navzájem doplňují. V roce 2017 společnost vykázala obrat ve výši 26,02 mld. eur a celosvětově zaměstnává na 82 600 lidí. Jako přední světová kosmetická společnost je L’Oréal se svými produkty zastoupena ve všech distribučních sítích:                            na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových maloobchodních a internetových prodejnách.

Strategie společnosti L’Oréal je založena na výzkumu a vývoji. Specializovaný tým 3 885 výzkumných pracovníků v centrech na celém světě plní svou prací kosmetická přání žen. Závazek udržitelnosti                   pro rok 2020 v podobě programu „Sharing Beauty With All“ vytyčil ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celé skupiny.

Více informací v sekci Udržitelnost naleznete na našich stránkách www.loreal.com

O organizaci CDP

CDP je mezinárodní nezisková organizace, která vybízí společnosti a vlády, aby snižovaly své emise skleníkových plynů a chránily vodní zdroje a lesy. Společnost CDP byla investory vyhlášena předním poskytovatelem výzkumů v oblasti klimatu. Díky spolupráci s institucionálními investory, jejichž majetek činí 87 bilionů dolarů, dosahuje kombinací investiční a kupní síly maximálních výsledků              a motivuje společnosti, aby zveřejňovaly údaje o dopadech své činnosti na životní prostředí a přijímaly odpovídající opatření. V roce 2018 zveřejnilo prostřednictvím CDP údaje o dopadech své činnosti na životní prostředí více než 7 000 společností s více než 50% globální tržní kapitalizací. K tomu si připočtěme více než 750 měst, států a regionů, které prostřednictvím CDP zveřejnily své údaje,                    a učinily tak z platformy této společnosti jeden z nejobsáhlejších celosvětových zdrojů informací o přístupech společností a vlád ke změnám životního prostředí. CDP, původně Carbon Disclosure Project – Projekt na zveřejňování výsledků měření uhlíkových emisí, je zakládajícím členem koalice We Mean Business Coalition.

Chcete-li získat více informací, navštivte naše stránky www.CDP.net nebo nás sledujte na @CDP.

„Tato tisková zpráva není nabídkou k prodeji a nenavádí ke koupi akcií společnosti L’Oréal. Pokud chcete získat více informací o společnosti L’Oréal, jsou vám k dispozici veřejné dokumenty registrované ve Francii s Autorité des Marchés Financiers, které jsou k dispozici také v angličtině
na naší internetové stránce http://www.loreal-finance.com. Tato tisková zpráva může obsahovat několik výhledových prohlášení. Přestože se společnost domnívá, že tato tvrzení jsou založena na rozumných hypotézách platných ke dni zveřejnění tohoto vydání, tyto hypotézy jsou ze své povahy vystaveny rizikům a nejistotám, jež mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo předpokládány v této tiskové zprávě.“