Do čtyř let budou mít rychlý internet 4 miliony domácností. Dočká se i venkov

Praha, 4. února 2019 – Rychlý a stabilní internet je snem téměř každého obyvatele venkova nebo malého města. V těchto oblastech je však dostupné pouze pomalé připojení nebo nestabilní WiFi, jejíž spolehlivost ovlivňuje řada faktorů. Některé oblasti pokrytí internetem nemají vůbec. Venkov tak nenabízí stejné podmínky k životu jako velká města a důsledkem je vylidňování. Nemožnost pracovat z domu, sledovat on-line videa ve vysokém rozlišení nebo rychle stahovat soubory z internetových úložišť nutí zejména mladé zůstávat ve městě. Přestože rozvoj vysokorychlostního internetu podporuje i Evropská unie, čerpání dotací v Česku skončilo neúspěchem. Do hry tak vstupují soukromé firmy, které sítě budují za vlastní peníze.

V síti společnosti CETIN, která vlastní a provozuje největší pevnou telekomunikační síť v Česku, je rychlejší internetové připojení s rychlostí přesahující 100 Mbit/s nyní dostupné pro zhruba jeden milion domácností. Rychlost nad 250 Mbit/s má aktuálně v jejich síti k dispozici 284 tisíc domácností. Právě CETIN dlouhodobě investuje do modernizace fixní sítě a buduje předsunuté ústředny, tzv. DSLAMy, prostřednictvím kterých lze internet zrychlit. Vysokorychlostní internet přivádí i do odlehlejších koutů Česka a do čtyř let chce navýšit rychlost pro většinu domácností, které jsou v dosahu jeho sítí – zhruba 4 miliony domácností.

Nevyčerpané dotace

Za pomalým rozvojem internetu stojí také přístup státu, který výstavbu nových sítí neusnadňuje. Přestože rozvoj vysokorychlostního internetu podporuje i Evropská unie, čerpání dotací v Česku skončilo neúspěchem. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo program na rozvoj internetových sítí v tzv. bílých místech, ale z důvodu nepřesně stanovených pravidel pro čerpání dotací se přihlásily pouze tři společnosti, které dohromady zažádaly pouze o 50 milionů korun z celkových 11,5 miliard.

Do tohoto sektoru pak musí vstupovat soukromé firmy. „CETIN každý rok investuje miliardy do rozšíření optické sítě a nabízí ji k využití všem poskytovatelům internetu. Jen od počátku letošního roku se dočkalo rychlejšího internetu více než půl milionu domácností. Zákazníkům tak můžeme nabízet rychlosti od 50 až do 250 Mb/s,“ říká Jakub Jánský ze společnosti AIM, která poskytuje internet.

Aktivní používání internetu přitom stále roste. Pro mladé lidi je nedílnou součástí jejich životů, míra používání je jen otázkou geografické nebo finanční dostupnosti připojení. Nejnižší podíl na četnosti používání internetu mají aktuálně lidé nad 65 let. Ovšem za 20 let budou v této věkové skupině současní čtyřicátníci. Ti už internetu rozumí a aktivně jej denně používají. Díky dostatku volného času u nich pak míra používání internetu ještě poroste. „Rychlý a stabilní internet má být základem do budoucna. Očekává se nárůst počtu připojených zařízení v domácnosti v souvislosti s tzv. internetem věcí. K rozšíření dojde také v oblasti práce z domova, která je v současné době z řady míst na venkově nemožná. Stabilní a rychlé připojení je tématem nejen zvýšené konkurenceschopnosti, ale i průmyslové oblasti v souvislosti s přechodem na tzv. Průmysl 4.0, který se vyznačuje digitalizací výroby nebo komunikací strojů navzájem,“ uvádí Jakub Jánský.

Vylidňování obcí

Podle Spolku pro obnovu venkova, který se věnuje aktuálním problémům českého venkova je základní výzvou pro budoucnost zastavit postupné vylidňování venkova. „Odliv lidí i firem z venkova je možné zastavit naplněním více podmínek. Ať už jde o zlepšení dopravní infrastruktury, zajištění základních služeb na úrovni středních a zejména malých obcí nebo změnou zákona o rozpočtovém určení daní ve prospěch nejmenších obcí, tedy posílení zdrojů k rozvoji obcí, a ponechání využití těchto prostředků na úvaze zastupitelů. Klíčovou podmínkou je ale podpora zavádění vysokorychlostního internetu, který umožní on-line propojení obyvatel obcí s úřady a službami, které ke svému životu potřebují. Umožní to například práci z domova, což uleví dopravě, zastaví se odliv mladých lidí, posílí se konkurenceschopnost obce versus město a podpoří se vzdělání,“ říká jeho předsedkyně Veronika Vrecionová.

Pokud se obce problematikou zabývají, dokáží celý proces urychlit. Jako v případě obcí Dolní Břežany, Senohraby, Mnichovice nebo Mirošovice, kde se úspěšně v několika etapách podařilo internet zavést nebo zrychlit. Obce často využívají k vylepšení internetového připojení jiné investiční akce – výkopy v obcích, jako je stavba kanalizace, kdy lze položit nebo rekonstruovat optické nebo metalické sítě. Dojde tak ke zrychlení projektu a eliminaci zbytečných výkopových prací a byrokracie.

„Obce si uvědomují, že bez kvalitního připojení k internetu nemají budoucnost. Společně s CETIN se snažíme kontaktovat zástupce obce právě v souvislosti s projednáním změn, které se v obci udály. V některých případech totiž narážíme na to, že se do obce zainvestují statisíce korun a nikdo se to ani nedozví. Snažíme se vytvořit osvětu těchto činností směrem k zástupcům obce a následně i k samotným obyvatelům. Byla by škoda těchto novinek nevyužít nebo se o ně nezajímat. Nebojím se tvrdit, že pokud se nepodaří přinést možnosti moderního digitalizovaného světa na venkov, pak bude čtvrtá průmyslová revoluce znamenat pro malé obce ohrožení jejich existence,“ dodává Jánský.

O společnosti

Obchodní značka AIM společnosti Planet A, a.s. je český poskytovatel internetového připojení, který působí na trhu už 10 let. Zaměřuje se zejména na poskytování internetu a televize po optické síti. V současné době využívá služeb AIM více než 50 tisíc zákazníků. V loňském roce AIM rozšířila poskytování vlastního internetového připojení na území celé České republiky. Společnost neustále pracuje na rozšiřování vlastní infrastruktury a pokrývání dalšího území technologií optických vláken. Součástí služeb AIM je poradenství a pružný zákaznický servis. V roce 2014 spustila AIM společně s brněnskou společností Smart Comp a.s. internetovou televizi Kuki, která má v nabídce více než 100 televizních kanálů s možnostmi zpětného přehrávání a dalšími chytrými funkcemi. Generálním ředitelem je Martin Havrda.