Sdružení klientů mobilních operátorů TELEFONUJÍCÍ.CZ vyzývá ministryni Novákovou: Zrušte dvouleté úvazky!

Adamov, 20. února 2019 – Spotřebitelská organizace sdružující zákazníky mobilních operátorů se dnes obrátila veřejnou výzvou na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou a předsedu vlády Andreje Babiše, aby podnikli tři konkrétní kroky, které mohou hned, nebo nejpozději do dvou let zvýšit konkurenci a tak snížit pultové ceny mobilních operátorů pro koncové zákazníky. V první řadě žádají o zrušení dvouletých úvazků, kterými si operátoři zavazují svoje klienty.

Poprask mezi třemi síťovými mobilními operátory může způsobit návrh na úplné zrušení sankcí za předčasné ukončení dvouletých otrockých úvazků. To navrhuje ministryni Novákové a premiérovi Babišovi spolek Telefonující.cz. Jeho předseda Svatopluk Bartík v dopise oběma členům vlády vysvětluje: “Velcí mobilní operátoři dnes cenově zneužívají své postavení a na českých zákaznících mají extrémní marže až kolem 40 %. Nevidíme proto žádný důvod, proč by měl stát dbát na ochranu zisků oligopolní trojky místo toho, aby v této situaci chránil spotřebitele.” A dodává: “Námi navrhované zrušení úvazků a úplné zrušení sankcí za vypovězení smlouvy, dokáže v kombinaci s možností rychlého přesunu čísla k jinému operátorovi zlepšit cenovou konkurenci a tak rychle přispět ke snížení cen.”

Pokud by se premiér a ministryně obchodu rozhodli skutečně konat a návrh letos prošel úspěšně vládou a parlamentem, mohli by se čeští spotřebitelé už příští rok dočkat konce dvouletých, nesnadno vypověditelných smluv.

Spolek Telefonující.cz dále navrhuje, aby Vláda ČR respektovala návrh Českého telekomunikačního úřadu na to, aby se současné volné kmitočty vydražily v aukci ve prospěch případného čtvrtého operátora. “Jsme přesvědčeni o tom, že pokud má skončit éra extrémně předražených cen stávající trojky, český trh vstup čtvrtého operátora potřebuje,” potvrzuje místopředseda spolku Tomáš Hečko. “Podmínky aukce musí být nastavené tvrdě ve prospěch čtvrtého operátora. V podstatě by to měla být investiční pobídka. Za frekvence se ale nový operátor musí zavázat k podmínkám ve prospěch českých zákazníků,” dodává Hečko.

Nakonec spotřebitelský spolek přidává návrh, aby vláda našla a jmenovala do Rady ČTÚ prospotřebitelsky orientovaného a na zdravou konkurenci zaměřeného experta. Právě ČTÚ je při nefunkčnosti antimonopolního úřadu hlavní regulační orgán, který na telekomunikačním trhu dbá na férové dodržování pravidel a aktivně se zasazuje o podmínky vedoucí k nízkým cenám pro spotřebitele.

Celé znění dopisu s výzvou najdete v příloze.

O spotřebitelské organizaci Telefonující.cz

Telefonující.cz se snaží o zlepšení postavení českých spotřebitelů, tedy fyzických nepodnikajících osob, vůči mobilním operátorům a o snížení cen mobilních služeb těmto koncovým zákazníkům na úroveň alespoň obvyklou v jiných zemích Evropské unie. Další informace najdete na www.telefonujici.cz.


V Praze, dne 20. února 2019

Vážená paní ministryně Nováková,

vážený pane premiére Babiši,

jako zástupci klientů českých mobilních operátorů se na vás obracíme s veřejnou výzvou kprovedení konkrétních kroků, které povedou hned nebo velmi rychle k viditelnému snižování pultových cen českých mobilních operátorů pro koncové zákazníky a přiblíží je k cenové hladině obvyklé v ostatních zemích Evropské unie.

Pultové tarify zdejších síťových mobilních operátorů jsou pravděpodobně tou absolutně nejpředraženější položkou v nákupním košíku každého českého spotřebitele. Dokládají to nejen průzkumy, jako například největší české spotřebitelské organizace dTest (České mobilní služby patří stále k nejražším v Evropské unii, dtest.cz 12/2/2019), nebo zahraničních společností Rewheel (Studie: Češi platí za mobilní data nejvíce v Evropě, E15, 19/2/2019) či Teligen (Za kolik se volá v Evropě, evropavdatech.cz, 15/2/2019), ale i naše vlastní srovnání českých cen s cenami obvyklými v EU. Z našeho posledního takovéhoto šetření vyplývá, že například matka samoživitelka měsíčně přeplácí mobilní služby o zhruba 600 Kč (tj. o 93 %) oproti průměrné ceny v EU!

Jsme proto rádi, že se od vás obou ozývá ujišťování, že pracujete na konkrétních opatřeních, která mohou pro české spotřebitele tyto extrémní a nespravedlivé ceny snížit.

Představuje vám proto naše tři konkrétní návrhy, o kterých jsme přesvědčeni, že budou účinným vládním tlakem na ceny českých mobilních operátorů:

1/ Zcela zrušte dvouleté úvazky!

Novela zákona o elektronických komunikacích v roce 2014 snížila pokutu za předčasné ukončení úvazku na 20 % zbylých závazků. V situaci, kdy velcí mobilní operátoři cenově zneužívají svoje postavení a na českých zákaznících mají extrémní marže až kolem 40 % nevidíme žádný důvod, proč by měl stát dbát na obchodní ochranu operátorů a nechránit při tom spotřebitele.

Navrhujeme vám proto, abyste do probíhající transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích vetkli ustanovení, které do budoucna sníží sankci na nulu a zakáže úvazky. Prostě tak, aby mohli klienti kdykoliv přejít od operátora k operátorovi, a ti byli nuceni o klienty bojovat ne jednou za dva roky, ale neustále, jako jiní podnikatelé.

V tuto chvíli český trh trpí nedostatkem dostatečně inovativních a atraktivních nabídek, protože pro ně není možné získat zákazníky, uvázané dvouletými smlouvami. I proto nefunguje efektivní konkurence ze strany virtuálních operátorů a zákazníci netlačí na neustále se zlepšující nabídku. Protože tu možnost mají je jendou za dva roky.

Stejně tak podporujeme snahu paní ministryně zkrátit dobu na přechod mezi operátory na dva pracovní dny.

Nevěřte případným výhružkám velkých operátorů, že budou v takovém případě muset zdražit. Naopak! Díky zdánlivě nenápadnému regulačnímu snažení Českého telekomunikačního úřadu se v posledních dvou letech podařilo donutit síťové operátory k drobnému postupnému snižování velkoobchodních cen pro virtuální operátory. Ti jsou sice na “velké trojce” značně závislí, nemohou nabídnout nejširší plejádu tarifů, ale přesto jí dokážou v řadě segmentů, zejména pro běžné koncové zákazníky, stále lépe cenově konkurovat.

Námi navrhovné zrušení úvazků, resp. úplné zrušení sankcí za vypovězení smlouvy, dokáže v kombinaci s možností rychlého přesunu čísla k jinému operátorovi zlepšit cenovou konkurenci a tak rychle přispět ke snížení cen.

2/ Podpořte a prosaďte aukci volných kmitočtů podle návrhu ČTÚ, aby měl případný čtvrtý operátor maximálně usnadněný vstup na český trh

V zemích, kde jsou místo tří operátorů čtyři, mají zákazníci mnohem lepší ceny mobilních tarifů, zejména dat. Čtvrtý hráč se zpravidla stává cenovým vyzyvatelem původní trojice a přichází s cenami, které jsou na zlomku českých koncových cen. Takové příklady najdeme v Itálii, Polsku, Litvě a další stále se prodlužující řadě evropských zemí.

Jsme přesvědčeni, že český trh je na vstup čtvrtého operátora zralý, a to díky extrémně předraženým cenám stávajících tří hráčů.  Není jediný důvod, proč by Česká republika neměla čtvrtého operátora aktivně hledat, vyhradit mu před stávající trojkou přednost k plnému přístupu k potřebným frekvenčním pásmům a také zajistit přístup do stávajících sítí velké trojky, dokud si nevybuduje vlastní sítě.

Proto vám navrhujeme:

  • podpořte a vyhlašte aukci volných kmitočtů podle aktuálního konceptu ČTÚ;
  • připravte obchodní vládní strategii na aktivní vyhledávání vhodných zájemců o pozici čtvrtého operátora po celém světě a připravte rychlou prezentační tour v zahraničí;
  • navrhněte konkrétní vládní pobídku pro případného čtvrtého operátora, například dočasnými daňovými úlevami, tak jako když stát lákal jiné velké investory;
  • a pro kvalitní a flexibilní provedení jmenujte při Úřadu vlády expertního zmocněnce pro hledání a zajištění čtvrtého operátora i s dostatečným rozpočtem. (Na vytipování vhodného experta jsme připraveni se podílet.)
  • za tuto nabídku samozřejmě od čtvrtého operátora požadujte plnění tvrdých podmínek, které ale budou ve prospěch českého spotřebitele a podpoří efektivní konkurenci a rozvoj celého trhu.

3/ Posilte Radu ČTÚ o jasně prospotřebitelsky orientovaného a na zdravou konkurenci zaměřeného experta

Letos na jaře končí mandát jednomu z dosavadních členů Rady Českého telekomunikačního úřadu. Už v minulém vládním období se ČTÚ aktivně a také s jistým efektem zasazoval o zlepšení právní pozice českých spotřebitelů a o efektivní regulaci tam, kde mohl, tedy zejména v oblasti velkoobchodních cen pro alternativní virtuální operátory, vyčistil trh od tzv. “šedých” operátorů. A hlavně ČTÚ velmi pečlivě připravil kvalitní návrh na aukci kmitočtů, která může do ČR přivést čtvrtého operátora.

Proto vám navrhujeme, abyste do Rady ČTÚ navrhli a vybrali prospotřebitelsky orientovaného, lidsky i právně dostatečně erudovaného experta, který bude ostatním členům Rady ČTÚ, a tak i Vládě ČR, kvalitní oporou v těch zájmech, které oba deklarujete – v zájmu prosadit nízké ceny mobilních tarifů pro české spotřebitele. Na hledání vhodných kandidátů jsme připraveni s vámi spolupracovat.

Děkujeme za váš zájem.

S přáním pěkného dne,

za spotřebitelský spolek Telefonující.cz

Svatopluk Bartík, předseda

Tomáš Hečko, místopředseda