RESIDOMO v letošním roce investuje do oprav 1,2 miliardy korun

Ostrava, 21. 5. 2019 – Společnost RESIDOMO, největší soukromý poskytovatel nájemního bydlení v ČR, pokračuje v rozsáhlé regeneraci a opravách svého bytového fondu. Na tento účel byla pro rok 2019 vyčleněna rekordní částka 1,2 miliardy korun. Firma realizuje i nové projekty – mj. výstavbu půdních bytů či revitalizaci lokality Ostrava-Kunčičky.

Jedním z významných projektů postupné rekonstrukce bytového portfolia je zateplení panelových domů. Potrvá pět let, celkem bude zatepleno 8 644 bytů v panelových a 612 bytů v cihlových domech. V letošním roce vynaložená částka je 200 milionů korun.

„Máme za sebou úspěšný rok 2018, ve kterém se opět ukázalo, že o naše byty je zájem a jejich obsazenost stále roste. Potvrzuje se tak trend vzrůstající poptávky po nájemním bydlení. I proto jsme se rozhodli pro rozšíření portfolia o několik bytových domů v Olomouci nebo výstavbu nových půdních bytů v Ostravě. Před dokončením je pilotní projekt tří půdních nástaveb v ulici Ostrčilova, v horizontu sedmi let počítáme s výstavbou více než 500 půdních bytů,“ uvedl generální ředitel RESIDOMO Jan Rafaj.

V souladu s dlouhodobou strategií realizuje RESIDOMO řadu nových projektů. V rámci revitalizace vybraných lokalit vzniká v Ostravě-Kunčičkách moderní čtvrť. Proměna probíhá ve dvou etapách, v první vznikne 31 rekonstruovaných bytů 2+kk, změní se i veřejný prostor, přibude nové oplocení, sadové úpravy atd.

„Priorita vlastníků je dlouhodobě udržitelný a společensky odpovědný rozvoj našeho podnikání, a tedy i nájemního bydlení. Jsme lídry trhu v ČR a můžeme se srovnávat s nejlepšími poskytovateli v Evropě. Ceny nájemního bydlení sice rostou, ale byty RESIDOMO pořád patří k těm nejdostupnějším v rámci České republiky,“ řekl investiční ředitel Round Hill Capital Stan Kubáček.

Posláním RESIDOMO je být svým nájemníkům spolehlivým, profesionálním a dlouhodobým partnerem, který pomůže proměnit nájemní bydlení v domov. Společnost však vyvíjí i řadu jiných aktivit. RESIDOMO má programy pro nejrůznější skupiny nájemníků, je jedním z největších poskytovatelů nájemního bydlení pro sociálně potřebné, spolupracuje s dvacítkou neziskových organizací, dbá o rovné podmínky pro všechny nájemníky. Nadační fond RESIDOMO spustil dlouhodobý projekt Cesta domů, který zabezpečuje osamostatňujícím se mladým lidem z dětských domovů a pěstounských rodin jejich jednodušší start poskytováním zvýhodněných podmínek bydlení a zajištěním sociální doprovodné služby. Druhý ročník akce Živá Hlavní v Havířově, který je zaměřen na podporu tamních podnikatelů, přilákal do centra města na 11 000 lidí. RESIDOMO je rovněž jedním z hlavních partnerů úklidové akce Čisté Beskydy atd. Jsme rádi, že tyto naše aktivity nezůstaly bez odezvy, byly oceněny 2. místem v Ceně hejtmana kraje za společenskou odpovědnost.

Fakta a čísla za 2018:

 • v bytech RESIDOMO bydlí více než devadesát tisíc obyvatel Moravskoslezského a Olomouckého kraje
 • v roce 2018 přibylo 6 tisíc nových nájemníků
 • v roce 2018 byly provedeny opravy a revitalizační projekty bytového portfolia v hodnotě více než 820 milionů korun
 • nově jsme zrekonstruovali 29 výtahů, zastřešili a ve většine případů i zateplili téměř 50 dalších domů
 • bezmála 200 nájemců jsme kompletně revitalizovali balkóny, revitalizovali jsme rozvody plynu v cca 140 bytech, zrekonstruovali téměř 90 vstupních, respektive společných prostor domů a 35 domů s více než 300 byty dostalo nově opravenou či zateplenou fasádu
 • pokračovali jsme rovněž v rozdělování větších bytů na malometrážní, které jsou nájemci žádány. V uplynulém roce bylo takto rozděleno 173 bytů.
 • oblíbenou službu Senior asistent vyhledalo vloni více než 500 nájemníků z řad seniorů a dlouhodobě nemocných
 • od roku 2011 rovněž působí tzv. Fond bydlení, jehož prostředky směřují k osaměle žijícím seniorům jako pomoc s úhradou nájemného. Z tohoto fondu bylo dosud vyplaceno více než 51 milionů korun. V roce 2018 dosahovala částka téměř 11 milionů korun.
 • aktivity Nadačního fondu RESIDOMO jsme vloni podpořili téměř 4,5 miliony korun
 • zaměstnanci Linky RESIDOMO vyřídili 73 000 telefonátů
 • zodpovězeno bylo na 20 000 e-mailových dotazů
 • technici položili v bytech 22 000 m² plovoucích podlah, 11 500 m² dlažeb, 8 500 m² obkladů, 11 000 m vodovodního a odpadního potrubí
 • v bytech a společných prostorách bylo vymalováno 432 000 m² plochy