U registru smluv nám ministr v podstatě vyšel vstříc, tvrdí senátor Malý

Praha 19.6.2019 – tisková zpráva – Senátní úpravu novely zákona o registru smluv obhajoval v úterý 18.6. ve Sněmovně senátor Malý. Snahou bylo sjednat výjimku pro všechny nemocnice, aby nemusely zveřejňovat jednotkové ceny svých nákupů. „Díky ministrově novému právnímu výkladu zákona jsem s výsledkem nakonec spokojen, ač poslanci náš návrh nepřijali. Kdyby toto jasné stanovisko existovalo již před měsícem, pozměňovací návrh nejspíš ani nepodáváme,“ komentuje vývoj senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Senátor Malý poukazoval na to, že si prodávající ve smlouvách s nemocnicemi většinou vyhrazují, aby cena nebyla zveřejněna a mají ji za obchodní tajemství. „Z logiky věci pak taková smlouva do registru smluv nepatří. Je to stejné, jako bychom ty částky začernili,“ uvádí Jaroslav Malý. Podle něho byl termín obchodní tajemství velmi vágní a těžko by se posuzovalo, co obchodním tajemstvím je či není. Z vystoupení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha však vyplývá, že jednotkové ceny v každém případě obchodním tajemstvím jsou, a tudíž se ani v registru smluv zveřejňovat nemusí. Plošná výjimka pro nemocnice tedy není podle ministra třeba. Náměstek ministra JUDr. Radek Policar vysvětluje korespondenčně senátoru Malému postoj ministerstva k jednotkovým cenám: „Pokud si farmaceutická společnost vyhradí, že jednotkové ceny dodávaných léčiv jsou předmětem obchodního tajemství, je zde právní možnost je nezveřejňovat.“ Senátní návrh tedy ministerstvo vyhodnotilo jako funkčně nadbytečný. „Takovému postoji rozumím, ale potřebovali jsme právě jasný výklad zákona pro vymezení obchodního tajemství. Důležité je, že to bude fungovat a že se teď nemocnice nebudou dostávat do konfliktu dvou zákonů. Jeden by nařizoval, aby byly smlouvy hlášeny v registru, a druhý by to s odvoláním na obchodní tajemství zakazoval,“ uzavírá senátor Malý.