Průzkum Gartneru mezi CIO z evropských zemí ukazuje, že jejich podniky jsou při náhlém obratu na trhu zranitelné

Výsledky průzkumu Gartner 2020 CIO Agenda jsou jedním z témat konference Gartner IT Symposium/Xpo 2019, která probíhá od 3. do 7. listopadu v Barceloně.

Devět z deseti podniků v Evropě muselo v posledních čtyřech letech čelit „obratu“ – nejistotě a změnám vyvolaným vnějšími silami. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Gartner 2020 CIO Agenda prováděného každoročně mezi IT řediteli. CIO by proto měli pracovat na rozvoji dovedností, které umožní jejich podnikům příští obrat zvládnout lépe – vyhrát v něm. 

„Být digitální již dnes prostě nestačí. 41 % CIO v EMEA uvádí, že již dnes je jejich podnik digitálně vyspělý – oproti 35 % v předchozím roce. Skutečným problémem se tak stává spíše hrozba dalších obratů,“ říká Andy Rowsell-Jones, viceprezident a význačný analytik Gartneru. „Proti ekonomickým, geopolitickým, technologickým ani společenským obratům není nikdo imunní – a jejich pravděpodobnost v roce 2020 a dalších letech je vyšší. Tyto obraty mohou nabývat různých podob a narušit schopnosti podniků rozličnými způsoby.“

Výsledky průzkumu Gartner 2020 CIO Agenda, do nějž se zapojilo více než 1 000 CIO včetně 383 ze 40 zemí regionu EMEA (Evropa, střední východ a Afrika), reprezentujících IT rozpočty o celkové výši 23 miliard dolarů.

Obraty mohou oslabit schopnost organizací se rozvíjet, ty zdravé z nich ale často vycházejí posíleny

Povaha a závažnost obratů, kterým CIO čelili, se značně liší. V Evropě se nejčastěji jedná o závažné regulatorní zásahy (41 %), narušení fungování podniku (40 %) a výrazný tlak na snížení provozních nákladů (40 %). Podle Rowsell-Jonese je hlavním problémem, že ve chvíli, kdy již musí organizace obratu čelit, dokáže reagovat jen se značnými obtížemi – více než třetina respondentů v EMEA uvádí, že v takové situaci je velmi obtížné představovat nové produkty či služby a obecně uspět na trhu, ale také oslovit a získat kvalitní zaměstnance. 30 % organizací v takové situaci omezuje IT rozpočty a 32 % snižuje financování nových obchodních iniciativ. Ve výrazně lepší situaci tak jsou organizace, které se na možný obrat (ať už bude mít jakoukoliv podobu) dostatečně připraví v předstihu.

Organizace lze v rámci průzkumu na základě výsledků, jichž dosáhly, rozdělit na „fit“ a „křehké“, analýza více než 50 výkonnostních atributů naznačuje, čím se tyto podniky liší. Lídři fit organizací například dbají na jejich soudržnost ve chvíli, kdy je třeba změnit směřování, aktivně vyhledávají nové trendy a situace, které by změnu mohly vyvolat, podstupují propočítaná rizika, ale zároveň mají důvěru v klíčové byznys funkce svého podniku. Lídři křehkých organizací jsou v těchto věcech měřitelně slabší. 

Křehké a fit organizace se ale neliší jen stylem řízení – záleží také na jejich vnitřním uspořádání a procesech. Například disciplinované investice do IT založené na jasné strategii jsou typičtější pro fit, spíše než pro křehké organizace. Zajímavé je, že zatímco celosvětově má flexibilní model financování IT 53 % globálních fit organizací, v EMEA je to jen 43 %. Důležitá je také jasná a konzistentní obchodní strategie – v globálním měřítku ji má 67 % fit organizací, v EMEA 63 %.

Dalším odlišovacím faktorem je robustní vztah s CEO. Ten pomáhá CIO udržet lepší přehled o změnách v byznys strategii – v EMEA je 43 % CIO přímo podřízeno CEO. Podobně jako v globálním měřítku, také většina CIO fit organizací již nasadila, nebo plánuje v nejbližší době nasadit, nová řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, RPA a umělé inteligence.

„Digitální transformace postupně přestává být cestou ke konkurenční výhodě,“ říká Rowsell-Jones. „To, jak organizace dokáží pružně reagovat na změny prostředí v němž působí a jak jejich CIO pomohou se zvládnutím příštích obratů, bude pro jejich budoucí úspěch určující – zejména v roce 2020.“

Členové exekutivních programů Gartner naleznou další podrobnosti ve studii “The 2020 CIO Agenda: Winning in the Turns.”

O konferenci Gartner IT Symposium/Xpo

Gartner IT Symposium/Xpo je nejdůležitějším setkáním CIO a seniorních členů podnikové exekutivy odpovědných za IT, na němž si každoročně vyměňuje své zkušenosti a osvědčené postupy komunita CIO vytvářející novou generaci IT i nový digitální byznys. Na konferencích Gartner IT Symposium se celosvětově setká více než 20 tisíc CIO i členů seniorní exekutivy zastupující byznys i IT. Novinky ze Symposia můžete sledovat na  Twitteru pomocí tagu #GartnerSYMInstagramuFacebooku a LinkedIn.

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.