Z Česka přichází revoluční virtuální měna založená na „zlatém standardu“ v podobě oxidu uhličitého

V Praze, 2. září 2020 – V Praze byla dnes představena unikátní virtuální měna CO2IN, která je založena na obchodu s emisními povolenkami. Umožňuje firmám i jednotlivcům účinně přispívat k ochraně ovzduší a omezování klimatické změny.

Skupina Amper, přední český hráč na poli moderní energetiky, uvádí virtuální měnu CO2IN, která firmám umožní snižovat jejich uhlíkovou stopu a pro municipality představuje účinný nástroj ekologické politiky. Především však poprvé v historii otevírá obchod s emisními povolenkami také soukromým osobám. Navíc se jedná o první virtuální měnu, která je přímo kryta reálnou hodnotou, tedy je odvozená z ceny emisních povolenek systému European Union Emission Trading System (EU ETS). Uživatel si CO2IN nakoupí prostřednictvím mobilní aplikace a může je jednoduše využívat i jako platidlo. Stejně tak snadno lze „mince“ CO2IN v aplikaci i prodat. Demoverzi aplikace pro iOS najdete ke stažení na webu www.co2in.com.

Účelem emisního obchodování je motivovat firmy ke snižování emisí skleníkových plynů tím, že se náklady na modernizaci provozů stávají obchodovatelnými. Firmy, které mají možnost svoje emise skleníkových plynů zredukovat snadněji, mohou emisní povolenky prodat firmám, u nichž je omezení emisí nákladnějším procesem. Ceny emisních povolenek EU ETS v posledních třech letech vzrostly  několikanásobně v důsledku toho, že se objem obchodovaných povolenek každý rok automaticky snižuje. Především se ale systém těší velké politické podpoře v Bruselu i ze strany klíčových členských zemí, které s povolenkami počítají jako s jedním ze stěžejních nástrojů klimatické politiky
a Green Deal.

„Nejlepší způsob ochrany klimatu je takový, který je jednoduše integrovaný do každodenního života i byznysu. CO2IN v tomto ohledu propojuje oba světy, když umožňuje také jednotlivcům efektivně bojovat proti klimatické změně. Podnikům dovolí v kombinaci s úsporami energií či instalací bezuhlíkových zdrojů snížit svoji bilanci CO2 na čistou nulu. A města mohou placení pomocí CO2IN integrovat do svých aplikací. Řada německých a rakouských měst již nyní jde podobným směrem a vytváří poptávku po řešení, jako je CO2IN,“ vysvětluje Jan Palaščák, ředitel skupiny Amper. „Obecně přitom platí, že čím více se bude CO2IN používat, tím více povolenek v něm bude vázáno, a tedy staženo z trhu. Což nejenže urychlí modernizaci směrem k bezuhlíkové ekonomice, ale také může dále udržovat a zvyšovat hodnotu měny – která je tak deflační povahy, v tomto ohledu podobně jako Bitcoin či v minulosti měny zlatého standardu.“

Virtuální měna CO2IN je přímo kryta aktivem ve formě ceny emisní povolenky v rámci EU ETS, a to
v pevném kurzu 100 CO2IN za 1 povolenku. „V současné době je tedy projekt určen pro společný trh Evropské unie, může se ale stát také nástrojem zamezujícím cenovému, resp. environmentálnímu dumpingu ze strany firem mimo Unii,“ doplňuje Jan Palaščák. „Evropský importér či regulátor může například požadovat po dodavatelích ze země, ve které není žádný systém emisních povolenek uplatňován, aby uhlíkovou stopu svých výrobků vyrovnali nákupem CO2IN.“

Skupina Amper

Skupina Amper poskytuje podnikům a municipalitám služby v oblasti decentralizované energetiky a je tak jednou z předních českých „ESCO“ (Energy Services COmpany) společností. Jde zejména o tyto energetické služby: energetický management, úspory se zárukou formou EPC projektů (Amper Savings), výroba elektřiny a tepla přímo u klientů (Amper Generation), profesionální meteorologické předpovědi pro energetiku, dopravu, pojišťovnictví, zemědělství (Amper Meteo). V návaznosti na realizaci první české virtuální elektrárny pokračuje skupina Amper v naplňování vize decentralizované, úsporné a nízkoemisní energetiky: “Vizí skupiny Amper je přispět ke zvyšování energetické účinnosti a přechodu na nízkouhlíkovou a dlouhodobě udržitelnou energetiku inovativním způsobem. To je jednotícím prvkem všech aktivit v Amperu, společně s důrazem na decentralizovanou energetiku, moderní technologie a otevřené tržní prostředí v energetice.”

http://www.amperholding.cz/

http://co2in.com/

Další zdroje: