Vzniká nový systém rekvalifikací. Rekvalifikanti ušetří v průměru 50 % času

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) realizuje pilotní projekt nového systému modulových rekvalifikací s názvem KVASAR. Projekt KVASAR (Kvalita systému akreditací a rekvalifikací) umožní lidem efektivně získat novou kvalifikaci – a to až o 50 % rychleji. Aktuálně se rekvalifikuje okolo 9 000 lidí ročně. Reálně bude brzy potřeba desetinásobek, a právě nový systém toto umožní.  

Pilotní projekt modulových rekvalifikací realizuje pro MPSV Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, poradenská společnost Moore Czech Republic a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 

Úspora průměrně 50 % času 

Současný systém rekvalifikací je neflexibilní. I když člověk má nějaké zkušenosti v oboru, stejně ji musí absolvovat v plné délce. „Například rekvalifikace na prodavačku trvá 300 hodin, nehledě na to, že někdo třeba celý život prodává a potřebuje jen ´papír´ na to, že to skutečně umí,“ říká Jan Wiesner, prezident KZPS ČR. Nově bude možné zohlednit dosavadní zkušenosti a rekvalifikovat osobu jen v těch oblastech, které opravdu neumí – tzv. modulově. Tím se ušetří čas i peníze, protože absolvovat např. 150 hodin znamená nákladově 50% úsporu a také o polovinu rychlejší nástup do nového zaměstnání. 

Rekvalifikace šitá na míru

V praxi to bude fungovat tak, že člověk, který potřebuje změnit kvalifikaci, půjde nejdříve na tzv. diagnostiku profesních kompetencí. Na té si odborník na danou profesi rekvalifikanta vyzkouší a tím zjistí, které kompetence má, a které mu chybí. Následně mu na základě této diagnostiky nastaví individuální vzdělávací plán, v rámci kterého proběhne vzdělávání jen v těch vzdělávacích modulech, které rekvalifikant neumí. Po jeho absolvování pak složí zkoušku z dané profese a získá osvědčení, které mu umožní vykonávat profesi u jakékoli firmy napříč republikou. „Díky tomuto zjednodušení systému rekvalifikací tak bude možné proškolit až o několikanásobně více rekvalifikantů, a to rychleji,“ říká Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Rebublic.

Vloni se rekvalifikovalo oproti roku 2010 jen 13 % osob. Kapacity se ale musí rychle připravit až na desetinásobek

Oproti roku 2010, kdy se rekvalifikovalo více jak 70 000 osob, jich v roce 2019 bylo pouhých 9 561. Podle Jana Wiesnera, prezidenta KZPS ČR, bude v příštím roce, v důsledku dopadu covid-19, nutné rekvalifikovat až 100 000 osob. To ale současný systém nezvládne a je nutné přijít s jiným modelem. „Jedinou šancí, jak zvládnout takový počet rekvalifikací, je co nejrychleji uvést do praxe právě tento inovativní způsob modulových rekvalifikací,“ doplňuje Jan Wiesner.

O projektu KVASAR

Projekt KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací) si dal za cíl nastavit pravidla a připravit podmínky pro kvalitativní změny v rekvalifikacích, a to prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, vzdělavateli
a dalšími zainteresovanými regionálními partnery. Dojde tak k přizpůsobení nástrojů dalšího vzdělávání současným, ale i budoucím požadavkům trhu práce, a také rychlejší reakci na změny související s Průmyslem 4.0.

Současný systém rekvalifikací zcela nereflektuje dosavadní kvalifikaci účastníka rekvalifikace. Ten musí v rámci rekvalifikace absolvovat celé vzdělávání podle nastaveného systému akreditací. Nemůže si jednoduchým způsobem získané dovednosti pouze doplnit. Mechanismus modularizovaných rekvalifikací umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Bude jí také umožněno, aby praxi absolvovala přímo v konkrétním podniku, což je v dnešním modelu obtížné.

V projektu bude navrženo metodické řešení financování systému modularizace rekvalifikací, následně proběhne jeho pilotní ověření a bude zpracován návrh na zavedení do praxe na základě zkušeností z pilotního ověření. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných sil umožní realizace projektu rekvalifikovat 1050 osob
s přímým zapojením zaměstnavatelů.