Společnost OMRON představuje laserový senzor E3AS-HL

Nová technologie snímání detekuje obtížně zjistitelné cíle a snižuje potřebu komplexního návrhu instalace

Společnost OMRON uvedla na trh nový laserový senzor E3AS-HL CMOS*1, který jako první ve svém oboru*2 přináší technologii snímání významně zlepšující schopnost detekce. Spolehlivá detekce obtížně zjistitelných cílů pomáhá eliminovat potřebu časově náročného návrhu instalace a související úpravy při uvádění zařízení do provozu. 

Detekce pomocí konvenčních reflexních fotoelektrických senzorů je ovlivněna cílovou barvou, materiálem nebo povrchem a k návrhu a úpravě instalace senzoru pro každý cíl jsou nutné lidské zkušenosti a dovednosti. Tento problém se často objevuje v automobilovém a potravinářském průmyslu, kde jsou detekovány různé cíle se složitými tvary a lesklými povrchy.

Nový laserový senzor E3AS-HL CMOS dokáže spolehlivě detekovat cíle, které nelze detekovat pomocí reflexních fotoelektrických senzorů. Jeho snímací algoritmus, první ve svém oboru, dosahuje vysokorychlostního vzorkování 10 000 vzorků za sekundu. Jedinečné zpracování akumulace od společnosti OMRON zvyšuje citlivost zesilováním i nejmenšího množství světla odraženého od cíle. Výrobní technologie upravuje polohu čočky přijímače v senzoru na úroveň mikrometrů*3, což umožňuje spolehlivou detekci libovolné cílové barvy, materiálu a tvaru. 

Tyto technologie umožňují senzorüm E3AS-HL spolehlivě detekovat zakřivené a nepravidelné lesklé automobilové díly a vícebarevné a lesklé potraviny a obaly. Senzor E3AS-HL lze použít tam, kde se používaly reflexní fotoelektrické senzory, a pomáhá výrazně zkrátit dobu potřebnou k nastavení polohy a úhlu při instalaci senzoru a prahových hodnot.

Nejdůležitější funkce:

  1. Spolehlivá detekce obtížně zjistitelných předmětů snižuje dobu konstrukce a uvedení zařízení do provozu
  2. Větší flexibilita konstrukce zařízení zkracuje dobu návrhu
  3. Povrchová úprava proti nečistotám na snímacím povrchu zajišťuje stabilní provoz i v náročném prostředí (vyřizování patentu*4)
  4. Displej OLED a učení umožňují snadné, rychlé a optimální nastavení

Fotografie laserového senzoru E3AS-HL CMOS naleznete ZDE.

Více informací naleznete na: https://industrial.omron.cz/cs/products/e3as

(*1) Laserový senzor CMOS je typ reflexního fotoelektrického senzoru. Používá princip triangulace a má laserový vysílač a přijímač obrazového senzoru CMOS.

(*2) První laserový senzor CMOS třídy 1 v oboru vybavený integrovanými obvody FPGA. Na základě šetření společnosti OMRON v září 2020.

(*3) Mikrometr je tisícina milimetru. 1 mikrometr = 0,001 milimetru.

(*4) „Vyřizování patentu“ znamená, že společnost OMRON zažádala o patentování v Japonsku; „patentováno“ znamená, že společnost OMRON získala patent v Japonsku. (K srpnu 2019.)

O programu „innovative-Automation“

Jakožto držitel předního postavení v oboru průmyslové automatizace má společnost OMRON ve svém výrobním programu rozsáhlé řady ovládacích prvků a zařízení, počínaje senzory zpracování obrazu a dalšími vstupními zařízeními až po různé řídicí jednotky a výstupní zařízení, například servomotory, a také sortiment bezpečnostních zařízení a průmyslových robotů. Kombinací těchto zařízení prostřednictvím softwaru se společnosti OMRON podařilo vyvinout mnoho unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií a ucelené řadě zařízení mohla společnost OMRON zveřejnit svůj strategický koncept nazvaný „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace neboli „i“ – „integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Společnost OMRON si v současné době klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace tohoto konceptu.

O společnosti OMRON Corporation

Společnost OMRON Corporation je předním světovým výrobcem automatizačních řešení využívajících technologii „Sensing & Control + Think“. Působí v celé řadě oblastí od průmyslové automatizace a elektronických součástek až po systémy sociální infrastruktury, zdravotní péči a životní prostředí. Společnost OMRON byla založena v roce 1933, má po celém světě kolem 30 000 zaměstnanců, přičemž své produkty a služby poskytuje v přibližně 120 zemích a oblastech. V oblasti průmyslové automatizace OMRON podporuje výrobní inovaci nabídkou pokročilých automatizačních technologií a produktů s komplexní podporou zákazníků, a pomáhá tak budovat lepší společnost. Více informací naleznete na webu společnosti OMRON na adrese: industrial.omron.cz.