Onesoft Connect se mění na Aptien. Se svým řešením pro Employee Relationship Management míří na globální trh

Plzeň/Redwood City, 1. března 2021 – Softwarový nástroj pro firemní administrativu a spolupráci Onesoft Connect mění svůj název na Aptien. Důvodem rebrandingu je nová strategie a celková modernizace celého řešení. Firma chce prorazit na globálním trhu především v oblasti Employee Relationship Managementu, který je podle ní opomíjený a na vzestupu. Za Aptienem stojí český tým s přesahem do USA.

Česko-americká společnost Aptien Labs existuje už od roku 2015 a soustředí se na vývoj softwarového řešení pro back-office Aptien. Čerstvě získala nového investora, který chce firmě pomoct růst a prorazit na globálním trhu, především se více uchytit v USA. S novou strategií a energií proto přichází i rebranding. Více k němu uvádí David Melichar, CEO: „Rebranding realizujeme především pro větší odlišení od konkurence. Předchozí název zákazníkům často splýval s jinými řešeními. Se změnou názvu zároveň modernizujeme celý brand i samotný systém a ve strategii se budeme více zaměřovat na zjednodušení práce lidí ve firemní administrativě a na zjednodušení vztahu a komunikace mezi firmou a zaměstnanci. Je to nástroj pro zlepšení takového toho firemního šanonování.“

Systém pro správu každodenní firemní agendy 

Díky Aptienu mohou uživatelé, kterými jsou prakticky výhradně firmy, mít na jednom místě informace o svém majetku, autech, uzavřených smlouvách a licencích, ale také o zakázkách a zaměstnancích. Právě v HR oblasti vidí Aptien Labs svou největší přidanou hodnotu.

„Personální systémy jsou dnes běžnou součástí firemní infrastruktury, chybí ale systémy, které by řešily onboarding, připomínky pravidelných událostí v životě zaměstnance a také odchod člověka z firmy. Ve většině společností tyto procesy stále probíhají s tužkou a papírem, případně s Excelem nebo pomocí dílčích specializovaných aplikací a systémů. To chceme změnit. Chceme firmám nabídnout jednotný systém, který bude k dispozici během celé doby vztahu mezi společností a zaměstnanci. Tedy systém, kde je člověk-zaměstnanec skutečně středem dění. Díky našemu řešení tak na jednom místě dostanete informace o člověku a jeho pracovním vybavení, na jakých projektech nebo zakázkách pracuje, o absolvovaných školeních a dalších jeho povinnostech, jako je seznámení se se směrnicemi. Zaměstnanec sám dostává automatické upomínky a upozornění. Toto řešení pro Employee Relationship Management podle nás na trhu chybí a často se podceňuje,“ uvádí Melichar.

Řešení typu Employee Relationship Management primárně funguje pro formální evidenci – absolvovaná školení, zapůjčené vybavení, přístupy, směrnice a podobně, ale zlepšuje také komunikaci ve firmě. Vedoucí mají informaci o významných milnících zaměstnance, mohou využívat intranet pro neformální sdělení a mají také přehled o tom, kam má zaměstnanec přístup, co měl na starosti, s kým komunikoval. To může být obzvlášť užitečné při odchodu člověka z firmy, kdy Aptien napomáhá proces zpřehlednit a v neposlední době také ochraně dat společnosti, protože systém upozorní, že zaměstnanec například neodevzdal klíče nebo že firma někde musí změnit heslo a tak podobně. 

Aptien však neslouží pouze pro HR, jednodušší procesy zde najdou všechna back-office oddělení. Aplikace kloubí CRM, systém pro schvalování faktur ale třeba také evidenci smluv, majetku nebo projektový management. Díky provázanosti jednotlivých agend navíc zjednodušuje i předávání dat mezi odděleními a pomáhá mazat šedou zónu dat, úkolů a informací.

„Aptien není specializované řešení na jednu agendu, například projektový management. Soustředíme se na celý back-office a jeho procesy, od HR přes evidenci smluv a upomínky jejich vypršení po správu majetku a vozového parku. Zkrátka skládáme na jedno místo veškerá data o běžném chodu firmy. Řízení samotných procesů i firem je pak o dost jednodušší, protože nemusíte informace hledat v různých šanonech nebo neprovázaných systémech,“ upřesňuje David Melichar.

Novou verzi aplikace firma spustila 1. 3. 2021. Uživatelé mají možnost ji vyzkoušet na 30 dní zdarma a poté se rozhodnout, v jakém rozsahu budou pokračovat dál.

O Aptien Labs

Chceme usnadnit každodenní život lidí ve firmách. Vymýšlíme, vyrábíme a poskytujeme software Aptien pro spolupráci lidí ve firmě, řízení úkolů a spolupráci mezi firmou a zaměstnanci. Pomáháme firmám být lepší, pomáháme jim zjednodušovat procesy, spolupráci, sdílení a ochranu informací, které firmou procházejí.

aptien.com