Pomáháme těm, kdo chtějí systémové změny pro všechny

Praha, 20. července 2021 – Finanční dary celkem  400 tisíc korun předala společnost Pears Health Cyber třem pacientským organizacím, peníze pomohou lidem se vzácnými diagnózami a také spolkům a organizacím, které se o ně starají. 

Společnost rozdělila letos už podruhé průběžný výtěžek veřejné sbírky, kterou organizuje na své internetové lékárně a ve které se scházejí příspěvky zaměstnanců společnosti i zákazníků Lékárna.cz. Od loňského října, kdy sbírku spustila,  do ní získala 1,2 milionu korun a 900 tisíc z nich už rozdělila. „Děkujeme zákazníkům, že nám věří v péči o jejich zdraví, ale i starost o zdraví těch, kterým se ho nedostává. Každou darovanou korunu posíláme těm, kteří jsou se svými těžkými zdravotními potížemi pro společnost neviditelní a často bohužel i pro zdravotní nebo sociální systém,“ říká PharmDr. Vladimír Finsterle, majitel a zakladatel společnosti.

„Žít s ultravzácnou nemocí znamená, že jste odkázaní jen sami na sebe a pořád hledáte informace, pomoc. Máte spoustu specifických problémů a potřeb, o všechno musíte bojovat a často prohráváte,“ shrnuje Petra Suchá, předsedkyně spolku Metoděj, který se stará o děti se vzácnými metabolickými poruchami. 

Společnost v srpnu 2021 podpořila:

  • 150 tisíc korun pro Parent Project, z.s.
  • 150 tisíc korun pro Metoděj, z.s.
  • 100 tisíc korun pro Paleček, společnost lidí malého vzrůstu

„Média nabízejí příběhy  nemocných dětí,  pro které není u nás léčba, a lidé jim pomohou, sesbírají potřebnou částku a často i víc. My ale jdeme jinou cestou: organizujeme sbírku a společně podporujeme aktivity těch pacientských organizací, které kromě práce pro své pacienty chtějí prosadit i potřebné změny v systému zdravotní a sociální péče, tedy změnit k lepšímu život všech svých pacientů. To už nezní tak dojemně ani sexy, sem už média nedohlédnou, ale tady vidíme největší smysl naší pomoci. Tito lidé jsou pro nás stejně vzácní jako diagnózy jejich pacientů,“ říká k dobročinnému projektu Vzácní vzácným společnosti Pears Health Cyber její majitel a zakladatel Vladimír Finsterle. Dodává, že výtěžek aktuální sbírky na Lékárna.cz je nejsilnější ze všech sbírek, které od roku 2013 společnost pořádala. 

Společnost už rozdělila z různých svých sbírek v minulosti víc než 2,6 milionů korun vzácně nemocným a důsledně jim posílá každou získanou korunu. Podporu získaly Debra, Klub nemocných cystickou fibrózou, Česká asociace vzácně nemocných, Metoděj, Parent Project, Paleček. 

Od loňského roku se věnuje i podpoře seniorů a sociálních služeb pro ně v Chrudimi, kde Lékárna.cz sídlí – rozdala v době pandemie věcné dary v hodnotě téměř 0,5 milionu korun a i v této pomoci chce pokračovat. 

Užitečné odkazy: 

  • Vzácní vzácným: dlouholetý dobročinný projekt společnosti Pears Health Cyber cílený na podporu pacientů se vzácnými diagnózami a ty, kdo se starají o o zlepšení kvality jejich životů.
  • Parent Project: pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku. 
  • Metoděj: nezisková organizace sdružuje rodiče dětí se vzácným onemocněním metabolického původu a samotné pacienty.
  • Paleček – Společnost lidí malého vzrůstu.
  • Česká asociace pro vzácná onemocnění

O Pears Health Cyber: Vznikla v roce 1999, poskytuje konzultační služby v oblasti digitálního marketingu, provozuje elektronickou univerzitu EUNI pro lékaře a lékárníky. Provozuje první a největší internetovou lékárnu v ČR. „Na konci všech našich aktivit vždycky musí být šťastný klient, ať už jím je pacient, zákazník nebo zaměstnanec,“ zdůrazňuje PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel a majitel společnosti Pears Health Cyber.