3 tipy, jak naložit s financemi v době inflace

20. 7. 2022 – Inflace v letošním roce zasáhla ekonomiky po celém světě. Česká republika přitom patří mezi evropské státy, kde je její růst nejvyšší – v červnu dosáhla míry přes 17 %, což je nejvíce za posledních 30 let. Stále více lidí tak hledá odpověď na otázky, jak naložit se svými financemi tak, aby zmírnili její dopady. „Rok 2022 přinesl oproti původním očekáváním zesílení inflačních tlaků a my jsme tak svědky jejího rychlého růstu. Pozitivní zprávou je, že by v druhé polovině roku mělo dojít ke zvolňování a začátkem nového roku by mohla klesnout na jednociferné číslo. Nyní je důležité rozmýšlet a hledat možnosti, jak s financemi efektivně naložit,“ uvádí Marek Unčovský, předseda dozorčí rady Nemomax investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a. s. Tři tipy, jak na finance v době inflace přinášíme níže.

Peníze na spořícím účtu

Spořící účet je jedním ze základních kroků, které by měl udělat každý z nás. Představuje vhodnou možnost pro uložení krátkodobých úspor a vytvoření rezervy. Obecně je doporučováno mít vytvořenou rezervu v takové výši, s kterou pokryjete vaše výdaje na tři měsíce. „Pro dlouhodobé spoření, jako je například spoření na důchod, existují určitě vhodnější varianty. Nicméně spořící účet má stále své výhody a představuje bezpečnou cestu, jak uložit své finance a je tak vhodný pro krátkodobé spoření. Je totiž potřeba si uvědomit, že i když nedokáže plně vyrovnat inflaci, stále nabízí určitou míru zhodnocení a je proto vhodnější volbou než nechat své peníze na běžném účtu, kde ztrácejí hodnotu rychleji,“ vysvětluje Marek Unčovský. Výhodou spořících účtů je zároveň jejich flexibilita. Nejste vázáni žádnou částkou, kterou musíte daný měsíc na účet poslat, a stejně tak máte volnost i co se výběru peněz týče a sáhnout po nich můžete, kdykoliv je třeba. 

Pokud spořící účet vybíráte, je dobré udělat si srovnání napříč jednotlivými bankami. „V souvislosti s rostoucí inflací banky navýšily zhodnocení na spořících účtech. Je proto dobré udělat si srovnání, co vám jednotlivé banky nabízí. Neměli byste ale sledovat jen výši úroků na spořících účtech, ale také další podmínky, které mají banky stanovené, abyste našli optimální variantu,“ doporučuje Marek Unčovský.

Investice do vzdělání

Investice do vzdělávání je trochu jiná investice než do bankovních produktů, ale rozhodně má své místo, vyplácí se v jakékoliv době a jedná se o efektivní využití finančních prostředků. Seberozvoj v podobě absolvovaných kurzů, škol a nasbíraných zkušeností zvyšuje váš kredit na pracovním trhu a tím rozšiřuje šance na uplatnění a kariérní růst. „U investice do vzdělání sice nedostanete stanovená procenta, jaký bude váš výnos, ale máte jistotu, že investujete efektivně a v dlouhodobém horizontu se vám vaše investice zhodnotí, ať už v nové práci nebo kariérním posunu v té stávající, které vám přinesou vyšší finanční ohodnocení. Zároveň má tahle investice celou řadu nefinančních přínosů,“ doplňuje Marek Unčovský.

Fond kvalifikovaných investorů

Jednou z cest, jak efektivně investovat a získat vyšší zhodnocení, mohou být fondy kvalifikovaných investorů, mezi nimiž bývají nejčastěji zastoupeny nemovitostní fondy. Ty představují dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem a kontrolou nakládání s majetkem fondu depozitářem a regulátorem. Oproti podílovým fondům se liší fondy kvalifikovaných investorů ve výši vstupní investice, kterou musíte vložit, ale zároveň fondy kvalifikovaných investorů nabízí širší nabídku investičních možností. U Nemomax investičního fondu SICAV je minimální vklad pro dlouhodobou investici 1 milion korun s možností přívkladu už od 100 000 Kč po počáteční investici. „Investiční fond Nemomax SICAV jako příklad fondu kvalifikovaných investorů se zaměřuje na investici do prémiových nemovitostí. Právě charakter nemovitosti je v tuto chvíli velmi důležitý faktor při investici. Aktuální vývoj totiž ukazuje, že by hodnota standardních nemovitostí mohla poklesnout. U prémiových nemovitostí tomuto riziku ale předcházíte a tyto nemovitosti si svou cenu udrží i díky kvalitě provedení a vysoké užitné hodnotě,“ uvádí Marek Unčovský

Investiční fond Nemomax SICAV má ve svém portfoliu exkluzivní a prémiové realitní projekty vyššího standardu v atraktivních lokalitách, např. VIVA Lipno, Rezidence Na Karmeli nebo VIVA Vrchlabí, které nabízí do budoucna zajímavý potenciál pro zhodnocení investic do fondu.  

Právě vyšší zhodnocení je velkým benefitem a nástrojem, jak do určité míry bojovat proti inflaci. Nemomax investiční fond SICAV aktuálně  nabízí investorům garanci minimálního výnosu 6,1 % p.a. i v případě nižšího zisku fondu či dokonce ztráty fondu a také přednostní zhodnocení podílu na zisku fondu do výše 7,1 % p.a. „Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie,“ vysvětluje Marek Unčovský. Investiční fond Nemomax SICAV má nízké vstupní a výstupní poplatky a po 3 letech mají investoři možnost osvobození od daně z příjmů po odkupu investičních akcií. 

O Nemomax investičním fondu s proměnným základním kapitálem, a.s.*

Nemomax investiční fond SICAV je investiční fond s proměnným základním kapitálem. Zaměřuje se převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména vlastnících nemovitosti, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých tímto fondem. Investiční fond Nemomax SICAV může nabývat i jiná aktiva, zejména nemovitosti, ale pouze jako svou doplňkovou investiční činnost. Investiční fond Nemomax SICAV je součástí skupiny RN Solutions. 

*Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.