Úspěšný kvartál ZDR Investments: 5 akvizic, 3 miliardy v nemovitostech a nejdelší WAULT na trhu

Nemovitostní fondy ZDR Investments mají za sebou další úspěšný kvartál. I přes současnou nestabilní ekonomickou situaci na trhu se fondům během krátkého období podařilo zrealizovat 5 akvizic komerčních nemovitostí. Fond kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dokázal prodloužit WAULT na 8,7 let, což je nejdelší průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv na českém trhu mezi FKI. Do portfolia ZDR Investments přibyla první nemovitost v Rakousku a hodnota nemovitostí ve vlastnictví ZDR přesáhla 3 miliardy korun. 

Continue reading „Úspěšný kvartál ZDR Investments: 5 akvizic, 3 miliardy v nemovitostech a nejdelší WAULT na trhu“

Obchodní výsledky nemovitostních fondů ZDR Investments za rok 2019 splnily očekávání svých investorů

Výkonnost nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla dle očekávání za rok 2019 výnosu 8,23 %. Skupina také zcela poprvé vykázala výkonnost svého nového retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s., který po vydařeném startu v listopadu 2019 vykázal za první 2 měsíce svého působení výnos 4,45 %.

Continue reading „Obchodní výsledky nemovitostních fondů ZDR Investments za rok 2019 splnily očekávání svých investorů“