Suchá továrna – výrobní závod respektující životní prostředí

Výrobní závod v Burgosu (Španělsko), který se specializuje na profesionální vlasové produkty, je první suchou továrnou skupiny L’Oréal. Odtud pocházejí všechny výrobky profesionální vlasové kosmetiky i některé pleťové krémy, dodávané na český trh.

Závod Burgos je v provozu od roku 1971 a dnes patří k jednomu z nejpříkladnějších závodů Skupiny L’Oréal z hlediska ochrany životního prostředí. Dosažení cíle, tj. mít do roku 2015 neutrální uhlíkovou stopu, zahrnovalo využití různých zdrojů obnovitelné energie, přičemž hlavní z nich představovalo  zařízení na biomasu, instalované v září roku 2014.

Díky zařízení trigeneration, jež poskytuje závodu tři typy energie – vytápění, chlazení a elektrickou energii – splňuje všechny energetické požadavky na výrobu a balení svých výrobků.

Výchozím materiálem je téměř 12 000 tun dřevěného odpadu, dodávaného lesy a pilařskými provozy regionu Kastilie a León. Jako doplněk k energii z dřevěného odpadu využívá L’Oréal další zdroj čisté energie, jímž je slunce. Španělsko je země s téměř celoročním slunečním svitem, díky tomu použití fotovoltaických panelů pomohlo závodu stát se v roce 2015 uhlíkově neutrálním.

Spotřeba vody: ani kapka nazmar

Španělský závod je od roku 2015 vybaven recyklační stanicí pro tekutý odpad. V důsledku recyklace vody, používané ve výrobě, se Burgos stal první suchou továrnou skupiny L’Oréal, produkující v roce 2017 nulu tekutého odpadu. Sto procent vody použité v průmyslových procesech je vyčištěno a poté recyklováno v místní uzavřené smyčce.

V L’Oréal používáme termín suchá továrna               k označení závodu, kde spotřebováváme vodu pouze jako součást složení produktů (např. voda jako surovina) nebo pro lidskou potřebu (např. voda k uvaření kávy). To znamená, že 100 % vody, použité v průmyslových procesech, což znamená např. čištění nádrží, je poté čištěno a znovu použito pro jiné procesy, např. pro chlazení nebo mytí dalších typů zařízení. 

Ukažme si příklad na šamponu

Tento produkt vzniká kombinací různých účinných látek ve velké nádrži.                Po dokončení se šampon plní do lahví. Nádrž zůstává prázdná s minimálními zbytky výrobku, ale přesto se musí před další dávkou vyčistit. Jedině takto můžeme dodržet naše přísné normy týkající se kvality a bezpečnosti. Nádrž je tedy vystříkána a sterilizována. Použitá oplachová voda je díky moderním technologiím upravena a může být znovu použita díky uzavřené smyčce, což omezuje dopad závodu na životní prostředí.

V dnešní době má skupina L’Oréal tři suché továrny: Burgos ve Španělsku, Vorsino v Rusku a Settimo Torinese v Itálii. Cílem zůstává opětovné využití vody při každé možné příležitosti. Optimalizace efektivity vody ve stávajících procesech znamená základ jakéhokoli zlepšení, ale tím, že budeme pokračovat dál a budeme znovu přepracovávat naše vodní cykly, můžeme vyvinout mnohem výraznější pozitivní dopad.

Zavázali jsme se k poklesu spotřeby vody o 60 % na hotový výrobek do roku 2020 (v porovnání s rokem 2005) prostřednictvím našeho udržitelného závazku „Sharing Beauty With All“. Jak se blížíme k tomuto cíli, stále více našich závodů se stane suchými továrnami.

„Tato tisková informace není nabídkou k prodeji a nenavádí ke koupi akcií společnosti L’Oréal. Pokud chcete získat více informací o společnosti L’Oréal, jsou vám k dispozici veřejné dokumenty registrované ve Francii s Autorité des Marchés Financiers, které jsou k dispozici také v angličtině
na naší internetové stránce www.loreal-finance.com. Tato tisková informace může obsahovat několik výhledových prohlášení. Přestože se společnost domnívá, že tato tvrzení jsou založena na rozumných hypotézách platných ke dni zveřejnění tohoto vydání, tyto hypotézy jsou ze své povahy vystaveny rizikům a nejistotám, jež mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo předpokládány v tomto dokumentu.“