Covid-19 ovlivnil trh práce, musíme přehodnotit systém rekvalifikací, zní z úst odborníků

Vloni se rekvalifikovalo oproti roku 2010 jen 13 % osob. Kapacity se ale musí rychle připravit až na desetinásobek.

Od nástupu pandemie covidu-19 se český trh práce otřásá v základech. Hrozbu masivního propouštění sice zmírnil vládní program Antivirus, pandemie však zvýšila tlak na změnu systému rekvalifikací poskytovaných Úřadem práce ČR. Oproti roku 2010, kdy se rekvalifikovalo více jak 70 000 osob, jich v roce 2019 bylo pouhých 9 561.Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) bude v příštím roce, v důsledku dopadu covid-19, nutné rekvalifikovat až 100 000 osob, to ale současný systém nezvládne a je nutné přijít s jiným modelem.

„Trh práce je stále sanován programy Antivirus, takže firmy nepropouští. Tím pádem ale držíme umělou zaměstnanost a naopak firmy, které potřebují nabírat zaměstnance, nemají kde brát. Antivirus ale brzy skončí a začne velký pohyb lidí mezi sektory. Tím pádem se zvýší i tlak na rekvalifikace, protože zaměstnanci se budou muset učit novým věcem.“ říká Jan Wiesner, prezident KZPS ČR.

Jak ukázal nedávný průzkum KZPS ČR, téměř 50 % všech podniků nad 250 zaměstnanců uvádí, že se jim stále nedaří naplnit volné pracovní kapacity. Je proto nutná zásadní změna, která nejen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, ale i pro zaměstnavatele zrychlí, zpřehlední a zefektivní stávající systém rekvalifikací.

Během deseti let klesl počet rekvalifikovaných až sedminásobně 

V roce 2010 se například rekvalifikovalo 72 649 osob, kdežto v roce 2019 pouhých 9 561 osob. „Odhadujeme, že v příštím roce bude nutné rekvalifikovat až 100 000 osob,“ říká k tomu Jan Wiesner. Navzdory nemalým finančním prostředkům, jež do rekvalifikací plynou, je 30 – 46 % z nich evidováno jako nedokončené. Navíc, podle nedávného průzkumu ČSOB více jak 60 % zaměstnavatelů nevěří „výsledku“ rekvalifikace. O rekvalifikované osoby tak není z řad zaměstnavatelů zájem.

Současný systém rekvalifikací poskytovaných Úřadem práce ČR nedokáže kvůli legislativním omezením reagovat na potřebu jejich efektivní realizace tak, aby byly atraktivní pro zaměstnavatele i zaměstnance. Úřad práce totiž nemůže zohlednit dosavadní kvalifikaci zaměstnance a ten tedy musí absolvovat celé vzdělávání nehledě na to, že třeba jen přechází z prodavače v supermarketu na prodavače v drogerii a stačilo by mu doplnit si jen pár drobností.

„Musíme se naučit reflektovat již naučené dovednosti, aby se rekvalifikovaná osoba vzdělávala pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Navíc se do rekvalifikací musí maximálně zapojit zaměstnavatelé, aby mohla být praktická část realizována přímo u nich,“ dodává Wiesner

KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb. Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz