Zpráva WEF o konkurenceschopnosti ČR 2019/20: Pracovní síla není připravena na digitální budoucnost

Manažeři v České republice jsou profesionální a spolehliví, v porovnání se světem jsou v hodnoceni na 27. místě. Přestože ve firmách připravují své pracovníky na digitalitaci, situace na trhu práce neodpovídá potřebám ekonomiky.

Continue reading „Zpráva WEF o konkurenceschopnosti ČR 2019/20: Pracovní síla není připravena na digitální budoucnost“

Zahraniční manažeři: Chceme jasnou vizi, kde bude ČR za 20 a více let

Česká manažerská asociace uspořádala společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a obchodními komorami konferenci a debatu se zahraničními manažery o jejich názoru na pozici ČR ve světě a podmínkách podnikání v ČR. Diskusí se jako červená nit neslo téma vize ČR a důvěry vůči státu.

Continue reading „Zahraniční manažeři: Chceme jasnou vizi, kde bude ČR za 20 a více let“