Ceníková hodnota reklamního prostoru poklesla ve třech čtvrtinách roku o 1,4 miliardy korun

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku od ledna do konce září 2012 celková ceníková hodnota reklamního prostoru poklesla o více než 1,4 miliardy korun, což představuje 3,55% snížení reklamního trhu. (TZ)

Podle monitoringu společnosti Admosphere nastal nejvýraznější pokles u rádií, kde na úrovni celonárodních kampaní došlo k snížení o 20,66 %. Meziročně jsou nižší i ceníkové hodnoty reklamního prostoru u mediatypů tisk (o 13 %) a out-of-home médií (o 6,73%).

Na úrovni loňského roku se drží televizní reklama, u které zadavatelé využili reklamní prostor v hodnotě téměř 20 miliard korun. Nejlépe si vedl internet (monitorovaný v rozsahu projektu AdMonitoringu), u kterého došlo k nárůstu o čtvrtinu.

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Tabulka 1: Porovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru za tři čtvrtiny roku 2011 a 2012

Media typ 1. 1. 2011 – 30. 9. 2011 1. 1. 2012 – 30. 9. 2012 Meziroční vývoj
TV             19 989 638 000 Kč         19 992 655 000 Kč 0,02%
Tisk             13 841 693 000 Kč         12 032 809 000 Kč -13,07%
Internet*                2 871 580 000 Kč            3 612 522 000 Kč 25,80%
OOH                2 960 800 000 Kč            2 761 532 000 Kč -6,73%
Rádio**                   833 075 000 Kč               660 982 000 Kč -20,66%

Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring Internetu zdroj SPIR – MEDIARESEARCH,a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – MEDIARESEARCH, a.s.)

bez vlastní inzerce

*Internet zahrnuje pouze display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring

**Rozhlas nezahrnuje regionální kampaně

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.